Zdroj: CzechTrade

CzechTrade omlazuje svou vizuální identitu. Proměnou prošly web i logo agentury

Proexportní agentura CzechTrade revitalizuje svoji vizuální identitu. Hlavním cílem grafických změn byla modernizace vizuální prezentace agentury a její výraznější propojení s hodnotami a vizemi Strategie CzechTrade na období 2023 až 2026.

Nový web CzechTrade je postaven na přehlednosti a jednoduchosti, intuitivní navigaci a moderních nástrojích jak pro klienty, tak i pro jeho editaci. Nové logo podporuje vnímání CzechTrade jako proklientsky orientovaného zkušeného partnera českých exportérů.

I nové logo agentury kombinuje červenou a modrou barvu.

Impuls k omlazení tradičního loga bylo také loňské 25leté výročí od založení agentury CzechTrade. Logo, které fungovalo více než 25 let, již nesplňovalo hodnoty a vize agentury, která ve své nové strategii vytyčila ambiciózní cíle, a to působit navenek jako moderní a flexibilní agentura zaměřená na obchodní úspěch českých exportérů v zahraničí.

Modernizovaná image má odrážet novou strategii

S modernizací loga přišla na řadu také revitalizace webu. „Co se týče loga, tak naším záměrem nebylo vytvořit zcela nové logo bez jakékoliv návaznosti. Logo CzechTrade má v České republice vysoké povědomí, svoji finanční hodnotu a řadu ochranných známek, ale i přesto bylo potřeba jej zmodernizovat a dodat mu svěžest a dynamiku, stejně jako novému webu. S omlazenou vizuální identitou jsme velmi spokojeni a věříme, že bude CzechTrade pozitivně reprezentovat,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

CzechTrade se zaměřuje mimo jiné na propojování českých exportérů se zahraničními obchodními partnery.

Plachta symbolizuje otevřený svět

Grafického zpracování loga i webu se ujalo studio S&K Public. Požadavek ze strany CzechTrade byl například ponechat barvy modrou a červenou, které jsou pro agenturu typické. „Celý kreativní proces a následný vývoj vybraného řešení probíhal v úzké spolupráci se zadavatelem. Ten nám poskytoval kontinuální zpětnou vazbu, což nám umožnilo vše dobře napasovat na jeho rutinní potřeby i všechny specifické aplikace. Původní barevnost jsme respektovali, protože je pro CzechTrade charakteristická. Provedli jsme jen její citlivý posun, aby logo i nová identita působila výrazněji a zároveň byla vhodná pro budoucí digitální ekosystémy,“ říká Adam Havel, Account Director ve společnosti S&K Public.

Prohlédněte si web agentury CzechTrade v novém designu

Stěžejní bylo také ponechat celý název agentury a nastavit jeho jednotné používání ve všech zemích, kde CzechTrade prostřednictvím svých zahraničních kanceláří působí. „Důležitým grafickým prvkem je také pro logo typická plachta symbolizující otevřený svět, který jsme ponechali, a prvek plachty aplikujeme i v inovované podobě tiskových materiálů,“ říká Hana Toclová, vedoucí oddělení marketingové komunikace CzechTrade.

Web je kompletně inovován po sedmi letech

Nové logo, barevnost a celá vizuální identita se promítla i do nově spuštěného webu. „Provedli jsme výraznou redukci funkčních elementů a nepotřebných segmentů webu, a zůstalo jen to opravdu podstatné s novým logem v hlavičce. Pro nás je kvalitní design stránek základem vnější komunikace – strukturované rozložení, jasné oddělení sekcí, dobře čitelná typografie, správně orientovaný a nasměrovaný návštěvník,“ dodává Hana Toclová.

Web agentury prošel kompletní proměnou naposledy před sedmi lety. Nyní byl impulsem ke změně vedle modernizace také přechod na povinné prvky redakčního systému. „Nový web jsme proto stavěli na úplně jiných principech, kterými jsou jednoduchost, intuitivní navigace a moderní nástroje nejen z klientského, ale také z editačního pohledu, protože si editujeme webové stránky sami,“ uvádí Hana Toclová a dodává: „Od 1. srpna funguje web v novém kabátě, v upraveném redakčním systému a s novým logem. Doufáme, že naši klienti jsou spokojeni s výsledkem a informace, které pro ně na web každodenně aktualizujeme budou jednodušeji dohledatelné.“

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Design

Doporučujeme