CzechTrade se podílí na prezentaci hi-tech oborů

V agentuře na podzim vzniklo oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní malé a střední podniky. Nabídka služeb nyní čítá nejen činnosti na podporu obchodních aktivit, ale také asistenci při uvádění inovativních nápadů do praxe. Na základě identifikace potřeb klientů je neustále rozšiřován servis reagující na jejich požadavky.CzechTrade tak nově pomáhá R&D (výzkum a vývoj) subjektům s vyhledáním odpovídajících produkčních partnerů. Současné vertikální uspořádání tradičních sektorů, např. strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví apod., je nově doplněno horizontálním náhledem napříč těmito sektory.

Z hlediska prioritní komunikace směrem do zahraničí je zvýšená pozornost věnována oblastem, jako jsou umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, energeticky efektivní systémy, pokročilé materiály nebo nanotechnologie. Jedná se o oblasti, ve kterých Česká republika exceluje a patří mezi světovou špičku.

CzechTrade má v souladu s Inovační strategií České republiky 2019–2030 na zřeteli budování značky ČR jako sebevědomého inovačního lídra. Proto aktivně oslovuje hi-tech společnosti a nabízí jim asistenci při pronikání na zahraniční trhy. Plní také roli konzultanta a zprostředkovatele při vzniku a rozšiřování klastrů nabízejících komplexní chytrá řešení a doporučuje i vhodné služby partnerů v rámci platformy Tým Česko – Sdílená podpora podnikání

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Jan Špunda, vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP, CzechTrade.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme