D4 prověří životaschopnost PPP projektů

Ministerstvo dopravy před Vánoci vybralo vítěze tendru na první skutečně reálný PPP projekt v Česku. Chybějící úsek dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem tak zafinancuje, postaví a následně zajistí údržbu francouzské sdružení DIVia, které rovným dílem tvoří skupiny Vinci a Meridiam Investments. Vlastní stavbu dostane na starost česká stavební firma Eurovia CS, která patří právě do skupiny Vinci. Nevelký úsek dálnice D4 se tak stane vůbec prvním reálným testem využitelnosti PPP projektů, jejichž podstatou je spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP – Public Private Partnership) v České republice. V té souvislosti jsme položili několik otázek ministru dopravy Karlu Havlíčkovi.

Kde vidíte hlavní přínos PPP modelu pro stát a pro motoristy?

Stát přenechá stavbu koncesionáři, který zahrnuje i investora. Ten ji poté určitou dobu provozuje a od státu za to dostává zaplaceno. Pro stát je tento způsob výstavby výhodný zejména ve chvíli, kdy má celou řadu projektů dopravní infrastruktury, které chce realizovat v co nejkratším čase. Díky této formě financování si stát vytváří alternativy ve způsobu jejich financování, což se nám bude hodit, až se v příštích letech omezí evropské prostředky na výstavbu dálnic.

Vysoutěžená cena u tohoto projektu navíc vychází lépe, než kdybychom investovali peníze ihned ze státního rozpočtu. Jako zásadní plus vidím také přenos rizik, která nyní zůstávají státu, respektive Ředitelství silnic a dálnic. V případě PPP je přenášíme na koncesionáře. Platba státu bude realizována formou takzvané platby za dostupnost, která je, jak plyne z jejího názvu, navázána na řádnou dostupnost dálnice pro uživatele.

Přidanou hodnotou pro řidiče tak bude dlouhodobá garance kvality povrchu, která je při hodnocení dostupnosti hlavním kritériem. Nezajištění dostupnosti dálnice může vést až k nulovým platbám koncesionáři.

Jaký povrch bude mít dálnice – cementobetonový, nebo asfaltový?

Nabídka vybraného dodavatele obsahuje asfaltový povrch jak na samotné dálnici, tak na okolních komunikacích.

Uvedená cena 16,554 miliardy korun za 32 kilometrů dálnice je konečná? Zahrnuje i běžnou provozní údržbu a úklid v průběhu příštích 25 let?

Cena představuje strop v čisté současné hodnotě. Zahrnuje všechny činnosti nezbytné k zajištění a udržování dálnice dostupné po dobu trvání koncesní lhůty, tedy na 25 let. Jedná se o nabídkovou cenu ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek vyjádřenou v čisté současné hodnotě budoucích očekávaných plateb.

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček | MPO

Pravidla pro výpočet finálně uhrazené ceny se řídí podrobnostmi koncesionářské smlouvy. Co se týče konečnosti ceny, pak je třeba si uvědomit, že hodnota peněz se v čase postupně snižuje. V nominální hodnotě tak počítáme s tím, že stát soukromému partnerovi pošle do roku 2049 přibližně 31,95 miliardy korun, což by mělo odpovídat hodnotě dnešních 16,5 miliardy korun. Ale samozřejmě je to předpoklad, je třeba připustit i možnost změny měnového kurzu, protože část platby za dostupnost bude hrazena v eurech.

Tady ovšem platí, že na tom můžeme i vydělat a finálně uhrazenou částku přepočtenou na koruny snížit, neboť pro účely přepočtu nabídkové ceny z eur na koruny byl stanoven hypoteticky velmi oslabující kurz koruny vůči euru.

Jak je nastaven platební kalendář?

Platby za dostupnost se začnou hradit až v okamžiku zprovoznění. Nabídka vybraného dodavatele předpokládá zprovoznění na konci října roku 2024 při začátku prací v březnu 2021, první platbu tedy předpokládáme za listopad 2024. Platby jsou plánovány na měsíční bázi dle vykázaného, zkontrolovaného a odsouhlaseného stavu dostupnosti dálnice.

Iniciujete ve svém rezortu další projekty PPP?

To se odvine primárně od schválení PPP projektu na D4 v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo dopravy ale zvažuje, že v případě úspěchu formát PPP uplatní i pro jiné stavby.

V současné době je ve spolupráci s European Investment Advisory Hub pod EIB zpracovávána studie proveditelnosti na ověření vhodnosti a výhodnosti realizace některých částí D35 mezi Ostrovem a Mohelnicí formou PPP. Práce byly zahájeny ve druhém listopadovém týdnu.

Obecněji – je PPP model z vašeho pohledu využitelný i v měřítku krajských, okresních a obecních projektů?

Teoreticky ano, důležitý je celkový finanční objem akce, a hlavně potenciální rozdělení rizik. Pokud se projekt PPP pro D4 podaří schválit, může být zajímavým vzorem nejen pro stavby státní dopravní infrastruktury, ale i pro další projekty na regionální či místní úrovni.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Karban

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme