Další nepříjemnost pro podnikatele. Stát přestal hlídat ochranné známky

Firmy a živnostníci v Česku dlouhodobě zaostávají v počtu registrovaných ochranných známek za vyspělými zeměmi. Změna legislativy může současnou situaci ještě zhoršit. S ochrannými známkami totiž bude spojeno více administrativy i výdajů.

Namísto dlouhodobě slibovaného poklesu administrativy se někteří podnikatelé v Česku letos dočkali jejího dalšího výrazného nárůstu. Konkrétně ti, kteří svoje výrobky nebo služby chrání platnou ochrannou známkou.

Razítko s textem Trademark, Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

Stát totiž letos přestal zajišťovat jednu ze základních služeb, která s ochrannými známkami souvisí. Až dosud totiž Úřad průmyslového vlastnictví dohlížel nad tím, aby si nikdo nemohl registrovat ochrannou známku shodnou s již dříve registrovanou známkou.

„Novelou zákona o ochranných známkách č. 286/2018 Sb. bylo upraveno zápisné řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví, týkající se nových přihlášek ochranných známek. Počínaje letošním rokem, úřad nebude zkoumat, zda nově podané přihlášky ochranných známek nejsou shodné nebo neobsahují shodné prvky s již registrovanou ochrannou známkou. Úřad tedy na rozdíl od minulosti nebude tyto přihlášky ochranných známek automaticky zamítat, a to ani tehdy, pokud jsou přihlašovány pro stejné výrobky nebo služby,“ upozornil Jiří Sedlák ze společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners.

„Je tedy na vlastníkovi ochranné známky, aby sledoval přihlášky ochranných známek a včas proti nim uplatnil námitky,“ doplnil Jiří Sedlák. Pro podnikatele však podobný postup představuje obrovskou zátěž. V Česku se totiž ročně registruje zhruba tisícovka ochranných známek.

Sladění legislativy

Úřad průmyslového vlastnictví potvrdil, že do loňského roku novým žadatelům bránil registrovat shodné ochranné známky, pokud zjistil, že shodná známka již existuje. „Pokud přihlašovatel výsledek průzkumu nevyvrátil, například předložením souhlasu vlastníka starší kolizní ochranné známky se zápisem, byla přihláška z tohoto důvodu zamítnuta, popřípadě zamítnuta ve vztahu k části výrobků nebo služeb, pokud nebyly shodné všechny,“ uvedla Michala Krýslová, vedoucí oddělení ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví.

Ilustrační fotografie

Změna přístupu je podle ní dána přizpůsobením evropskému právu. „Průzkum na starší práva prováděný z úřední povinnosti byl zrušen v důsledku legislativních změn. S účinností od 1. ledna 2019 byla implementována Směrnice EP a Rady (EU) č. 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice průzkum na starší práva prováděný z úřední povinnosti, jak byl prováděn do konce minulého roku, neumožňuje,“ dodala Michala Krýslová.

Vše o patentech a ochranných známkách na BusinessInfo.cz

Úřad zároveň potvrdil, že si od letošního roku musí podnikatelé, kteří jsou držiteli registrovaných známek, sami hlídat, jestli si někdo jiný nechce stejnou značku zaregistrovat. „Zda byla podána přihláška ochranné známky shodná či podobná se starší, ať již zapsanou nebo přihlášenou ochrannou známkou, lze snadno a zcela zdarma zjistit na webových stránkách ÚPV prostřednictvím databáze ochranných známek,“ poznamenala Michala Krýslová.

Pokud nebudou chtít podnikatelé řešit další administrativu navíc, budou muset zaplatit. „Úřad průmyslového vlastnictví rovněž i nadále poskytuje rešeršní služby za úplatu,“ doplnila Michala Krýslová.

Každopádně namísto zrušené ochrany registrovaných ochranných známek příslušnou státní institucí spadne složitá a administrativně náročná procedura přímo na podnikatele. Změna postihne především malé a střední podnikatele, kteří na rozdíl od velkých firem nemají na podobnou agendu kapacity a finance.

Ilustrační fotografie

„Vlastníci či přihlašovatelé ochranných známek mohou svá práva nadále hájit prostřednictvím námitek podávaných proti přihláškám ochranných známek, případně návrhů na prohlášení zapsaných známek za neplatné,“ popsala nový postup mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

Češi zaostávají za vyspělými zeměmi

Kromě úřadu nabízejí placený monitoring jako službu také komerční společnosti, které se zabývají registrací ochranných známek. Cena těchto služeb se pohybuje v řádech několika set korun za monitoring jedné ochranné známky za měsíc s příplatkem několika desítek korun, pokud je ochranná známka registrována pro více než tři základní třídy. Pokud mají podnikatelé registrováno více ochranných známek, budou muset za jejich monitoring hradit nově několik tisíc ročně.

Podnikatelé v České republice jsou dlouhodobě kritizování za to, že si nedostatečně chrání své duševní vlastnictví v porovnání s vyspělými zeměmi. Například v roce 2016 si čeští podnikatelé přihlásili 1100 ochranných známek, zatímco v Rakousku to bylo téměř 3200. Změna legislativy v oblasti ochranných známek však může současnou situaci ještě zhoršit.

Dalibor Dostál

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme