Další právní novinky pro podnikatele v roce 2021

Jakých změn se podnikatelé dočkají v roce 2021? Kromě zásadních novinek, jejichž přehled najdete ve Speciálu na BusinessInfo.cz, se jich dotknou i další změny vyplývající z nové legislativy.

Shutterstock

Změny v rozdělování zisku

Rozhodnout o rozdělení zisku společnosti bylo do konce roku 2020 možné jen do půl roku od skončení účetního období.

To ale v praxi způsobovalo zástupcům firem problémy. Účetní období je totiž většinou shodné s kalendářním rokem. Pokud chtěl například některý ze společníků své nezadatelné právo na podíl ze zisku uplatnit ve druhé polovině roku (například proto, že mu činnost komplikovaly zdravotní problémy), zisk zůstal i několik měsíců nerozdělen a zájemce musel na svůj podíl čekat na další účetní období. Teoreticky to mohlo znamenat, že zůstal několik měsíců bez prostředků na živobytí.

Od nového roku může být rozhodnutí o rozdělení zisku přijato kdykoli v průběhu celého účetního období (následujícího po tom, za něž se účetní závěrka sestavuje).

Valná hromada společnosti nebude muset rozhodovat o rozdělení zisku v rámci lhůty pro schválení účetní závěrky. Pokud kdykoli v průběhu roku bude potřeba zisk rozdělit, stačí pouze svolat valnou hromadu a nechat ji rozhodnout.

Založení společnosti levněji a rychleji

Už několik let stačí Čechům k založení společnosti s ručením omezeným základní kapitál ve výši symbolické 1 koruny (do roku 2013 to bylo minimálně 200 tisíc korun).

Založení firmy přesto v Česku do roku 2020 nebylo tak levné a jednoduché, jak by se mohlo zdát. Ve skutečnosti bylo potřeba minimální kapitál vložit na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, což celý proces prodražovalo a prodlužovalo. Zakládání nízkokapitálových společností se tak do roku 2020 začínajícím podnikatelům vyplatilo méně než po přijetí nové legislativy platné od 1. ledna 2021.

Od 1. ledna je možné peněžitý vklad do s.r.o. splatit i jiným způsobem, pokud tedy výše všech těchto peněžitých vkladů nepřesáhne ve svém souhrnu částku 20 tisíc korun. Splatit peněžitý vklad lze nově prostřednictvím správce vkladů (kterým může být například notář, ale i některý ze zakladatelů společnosti). Eseróčko je možné reálně založit během jediné návštěvy u notáře, což umožní začínajícím zástupcům byznysu vydat se na podnikatelskou dráhu rychleji a efektivněji.

Stravenkový paušál

Stravenkový paušál je jednou ze součástí daňového balíčku, přijatého v roce 2020. Díky němu mohou zaměstnavatelé vedle stravenek poskytovat zaměstnancům příspěvek na stravování přímo v penězích, a to za shodných daňových podmínek.

Principem je zjednodušit a zefektivnit způsob čerpání dosavadního zvýhodnění na stravování, na které v současné době nemůže dosáhnout asi milion tuzemských zaměstnanců. Výhodou by měl být pokles administrativní zátěže pro zaměstnavatele. Firmám odpadávají také náklady na vysoké provize stravenkových společností.

Změny v zákoníku práce (výpočet dovolené)

Základní podmínky pro vznik práva na dovolenou, včetně okruhu překážek v práci, nová právní úprava v zásadě zachovává. Stejně tak zůstává tzv. dodatková dovolená pro vymezený okruh prací. Nejdůležitější novinky jsou dvě.

  • Nově bude existovat jen jeden typ dovolené, a to dovolená za kalendářní rok, respektive její poměrná část, pokud zaměstnanec u konkrétního zaměstnavatele nepracoval celý kalendářní rok.
  • Základní zákonná výměra ve výši čtyř týdnů zůstává stejná, ale její konkrétní výše bude odvozena od týdenní pracovní doby konkrétního zaměstnance. To znamená, že zaměstnanec, který má pravidelnou týdenní pracovní dobu (40 hodin týdně) a bude u svého zaměstnavatele pracovat celý kalendářní rok (52 týdnů), bude mít nárok na 160 hodin dovolené. U zaměstnanců, kteří mají pravidelnou pracovní dobu, změna v zásadě nepřinese žádný efekt. Pro ty, kteří pracují ve směnném provozu v nerovnoměrně rozvržené pracovní době, dojde k spravedlivějšímu způsobu stanovení jak nároku na dovolenou, tak i jejího čerpání.

O dalších změnách si přečtěte v textu Novela zákoníku práce. Na co se připravit? na BusinessInfo.cz

red

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme