Další rozvoj infrastruktury v Singapuru

Singapur promyšleně staví další budovy.

V Singapuru se budují další velká nákupní centra na několika místech ostrova, zejména v lokalitách nově zastavěných bytovou výstavbou tak, aby lidé v jednotlivých nově vybudovaných obytných čtvrtí v okrajových částech ostrova měli kompletní infrastrukturu v nejbližším okolí. Dochází tak rovněž k rovnoměrnějšímu rozložení dopravní vytíženosti, takže  město netrpí přeplněným centrem.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Singapur.

• Teritorium: Asie | Singapur | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme