Dalších bezmála šedesát studentů se v projektu DESING+ učilo spolupracovat napříč obory

Účastníci 18. ročníku interdisciplinárního výukového projektu DESING+ na ZČU se učili propojovat své profesní znalosti s vývojovými pracovníky a manažery průmyslových firem a řešit jejich aktuální inovační problémy.

Řešili témata průmyslových podniků jako duální autonomní tramvaj, zdravotnické manipulační zařízení pro tělesně postižené nebo zařízení pro plnění přepravek ke vstřikolisu.

Duální autonomní tramvaj | ZČU

Projektu, v němž tradičně spolupracují studenti nejméně čtyř fakult Západočeské univerzity (ZČU) na tématech zadaných externími partnery, se letos zúčastnilo 56 studentů – z Fakulty strojní (FST), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS), Fakulty zdravotnických studií (FZS) a Fakulty ekonomické (FEK). Od roku 2004 přitom projekt absolvovalo už téměř 1500 studentů ZČU.

Učí se spolupracovat, propojovat své konstrukční, designérské a další profesní znalosti a dovednosti a řešit v úzké spolupráci s vývojovými pracovníky a manažery průmyslových firem jejich aktuální inovační problémy.

Projekt také přispívá k rozvoji a celosvětovým úspěchům konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science Methodology (EDSM), která se již desítky let ve vazbách na přední zahraniční technické univerzity rozvíjí na katedře konstruování strojů FST a kterou studenti v projektu průběžně tvůrčím způsobem uplatňují a ověřují. 

Celkem šest interdisciplinárních týmů tvořených mladými konstruktéry, designéry, zdravotníky a marketingovými specialisty zpracovávalo stanovená témata v průběhu zimního semestru. Svá řešení studenti průběžně konzultovali se zástupci zadavatelských podniků a 9. února představili online při závěrečných soutěžních prezentacích hodnotitelské komisi, složené ze zástupců zadavatelských a partnerských podniků a zúčastněných fakult ZČU.

Zdravotnické manipulační zařízení | ZČU

Hodnotily se především konstrukce a design navržených řešení, jejich rozsah, inovativnost, aplikovatelnost v praxi, systematičnost a úroveň dokumentace, kvalita prezentací a také samotná týmová práce. 

Společnost Škoda Transportation studentům nabídla futuristické téma Duální autonomní tramvaj. Úkolem bylo navrhnout tramvaj sloužící nejen k dopravě osob, ale také k rozvozu objednaných zásilek, které si lidé budou vyzvedávat na tramvajových zastávkách. Ze dvou týmů, které zadání řešily, byl úspěšnější tým vedený Janem Mikeskou (FST). Představil tramvaj, která má přes den sloužit k dopravě osob a během nočního provozu ji z velké části zaplní boxy se zásilkami. Ty pak v zastávce vyvezou z tramvaje manipulační roboti. Porota ocenila technické řešení projektu a jeho propracovanost, míru zapojení designérů, významný přínos zdravotníků, týmovou spolupráci, ale také kritický pohled marketérů na ekonomické stránky projektu.      

Konstruktionsbüro Dostal zadalo studentům téma Zdravotnické manipulační zařízení pro tělesně postižené. Z dvou skupin zvítězil tým pod vedením Matěje Dvořáka (FST). Navrhl zařízení určené nejen pro zvedání, podepření a přesun invalidních osob, jak bylo stanoveno v zadání, ale přidal pomůcce také funkci rehabilitační. Porota vyzdvihla zejména účelné využití metodiky, míru propracovanosti a úroveň prezentace.

Také téma Zařízení pro plnění přepravek ke vstřikolisu od společnosti ENGEL strojírenská zpracovávaly dvě skupiny studentů. Se zadáním si lépe poradil tým, v jehož čele stál Ondřej Váňa (FST). Porota kladně hodnotila především propracovanost, ucelenost a aplikovatelnost konstrukčního a designérského řešení návrhu, v němž se promítla kvalitní spolupráce členů týmu.

Zařízení pro plnění přepravek ke vstřikolisu | ZČU

„Při letošních prezentacích se ukázalo, jak důležité je vyvážené zastoupení profesí v týmu. Pokud některá chyběla nebo byla slabá nebo když byla jiná příliš dominantní, na výsledku to bylo jasně patrné,“ komentuje letošní ročník projektu jeho zakladatel Stanislav Hosnedl z FST.

V propojení a spolupráci oborů vidí Západočeská univerzita svoji velkou sílu, kterou chce do budoucna ještě znásobit. Projekty založené na mezioborové spolupráci a interdisciplinární studijní programy naplňují priority vytyčené ve strategickém záměru pro roky 2021–2025. I proto se letošní ročník projektu DESING+ opět konal pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka.

O kvalitách projektu a jeho významu pro studenty hovořila v rozhovoru pro univerzitní zpravodajský portál také Lucie Šimečková, absolventka Fakulty strojní ZČU i projektu DESING+ a dnes členka vývojového týmu společnosti Škoda Transportation, která je v projektu už druhým rokem v roli konzultantky a členky hodnotitelské komise. 

Redakčně upravená tisková zpráva ZČU v Plzni

Doporučujeme