Přiznání daně z příjmů za rok 2013: Naposledy podle starých pravidel

I když od ledna platí řada změn v daňových zákonech, v březnu se budou daně z příjmů naposledy podávat podle starých pravidel. I tak ale letos čekají podnikatele novinky. Změny schválené vloni a také platby některých daní, které se platí průběžně od počátku roku podle nových pravidel.

I když jsou čeští živnostníci a podnikatelé zvyklí na neustálý průvan změn v oblasti daní, letos jsou přece jen poněkud nesví. Po avizované rozsáhlé změně daňových zákonů v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v platnost si totiž řada firem není jistá, zda v březnu bude podávat daňová přiznání podle nové úpravy, nebo ještě podle starých pravidel. Pro čtenáře portálu BusinessInfo.cz proto přinášíme návod, jak daňová přiznání letos podávat.

„Přiznání k dani z příjmů za rok 2013 se bude podávat podle legislativy platné pro rok 2013. Zapomeňme tak ještě na chvíli na všechny horké novinky, kterými nás v těchto dnech média ze všech stran zásobují. Tříletá lhůta pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů ani jiné změny účinné od 1. ledna 2014 nás při přípravě daňového přiznání za minulý rok ještě trápit nemusí,“ říká Gabriela Ivanco, je senior manažerka oddělení daní poradenské společnosti Mazars.

Ovšem neznamená to, že by se od loňského roku v daňovém přiznání nic nezměnilo. „S čím se naopak setkáme v přiznání za rok 2013 nově, jsou úpravy, které do zákona o daních z příjmů přibyly před rokem, jako například solidární zvýšení daně, zákaz uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti u poplatníků uplatňujících paušální výdaje a podobně,“ pokračuje Gabriela Ivanco.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Připravili jsme pro vás SPECIÁL: Daně z příjmů za rok 2013

Na úřadech bude rušno

Finanční úřady v souvislosti s nárůstem nových povinností očekávají větší nápor. „V letošním roce očekáváme ve srovnání s minulým rokem nárůst počtu podaných daňových přiznání na dani z příjmů fyzických osob o 200 tisíc v důsledku zmíněné solidární daně. Dále budou někteří účastníci II. pilíře důchodového spoření podávat Pojistná přiznání.

Přestože se nejedná o důsledek změny daňové legislativy, bude na poplatníky daně z příjmu právnických osob i daně z příjmu fyzických osob, jichž se týká rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události, klást zvýšené nároky dokladování výše škody vzniklé v souvislosti s povodněmi v červnu 2013, které je nezbytné pro účely prominutí daně z příjmů,“ uvedla pro portál BusinessInfo.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Většina změn, které se letos poprvé u daňového přiznání uplatní, živnostníky moc nepotěší. „Výjimkou potvrzující pravidlo je změna, kterou uvítají pracující důchodci. Ne, slevu na poplatníka jim nikdo nevrátil. Zákonné opatření ale zpětně ještě pro rok 2013 zrušilo povinnost zdanit celý důchod u poplatníků, jejichž příjem ze zaměstnání dohromady se základem daně z příjmů z podnikání a pronájmu převýšil 840 000 Kč,“ popisuje manažerka společnosti Mazars jednu z mála pozitivních změn.

Přestože samotné daňové přiznání za rok 2013 se bude podávat ještě podle starých pravidel, podnikatelé se již letos setkali a setkají s daňovými povinnostmi, které vyplývají z nové úpravy. „Přiznání k dani z příjmů sice budou podávat ještě podle pravidel platných pro rok 2013, ale vše, co se týká již roku 2014, se bude řídit legislativou novou. Například příprava přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 podávaného do konce ledna tohoto roku vyžaduje znalost již nové úpravy.

Již nyní mohou také narazit na změny při aplikaci srážkové daně u dohod mimo pracovní poměr, zvýšení hranice pro odvod srážkové daně u autorských honorářů anebo elektronické podávání přiznání k DPH. Jako každý rok se také již od ledna nepatrně mění sazby pro výplatu cestovních náhrad anebo minimální zálohy na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ. Toto vše a mnoho dalšího je třeba začít hlídat už teď,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Právě platby DPH považuje finanční správa za jednu z nejdůležitějších změn letošního roku v daňové oblasti. „Daňová přiznání k DPH se nově od 1.1.2014 musí podávat pouze elektronicky, s výjimkou plátců DPH – fyzických osob, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun a kteří nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně,“ vysvětluje Petra Petlachová.

Neustálé změny

Kvůli množství změn v daňových zákonech se tedy firmy a živnostníci ani letos nedočkají při platbě daní klidnějšího období. „Daňová legislativa je častými změnami vyhlášená. Poplatníci se rok co rok musí vypořádat s nějakými novinkami. Z tohoto pohledu není letošní rok nijak výjimečný. Náročnější ale určitě bude pro některé zaměstnance, kteří každoročně žádali svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, ale letos na jaře si nově budou muset sami podat daňové přiznání.

Jde o zaměstnance, jejichž hrubý příjem, byť i jen v jediném měsíci roku 2013, převýšil 103 536 Kč, a byla z něj tedy odvedena takzvaná solidární daň. Nejedná se ale o novinku, která by přišla s 1. lednem 2014, nýbrž o změnu účinnou od ledna minulého roku,“ poznamenává Gabriela Ivanco.  

Finanční správa je podle Petry Petlachové na zvýšený nápor ze strany firem i živnostníků  připravena. „Stejně jako v minulých letech i v letošním roce budou v měsíci březnu na finančních úřadech a jejich územních pracovištích rozšířeny úřední hodiny, dále se uskuteční výjezdy pracovníků správce daně a výběr daňových přiznání přímo v obcích. Veškeré důležité informace k  problematice daní z příjmů, včetně otázek a odpovědí na nejčastější dotazy, budou dostupné na webových stránkách finanční správy,“ doplňuje Petra Petlachová.

Poplatníci tam naleznou, stejně jako na portálu BusinessInfo.cz, jak formuláře přiznání, včetně poučení, jak je vyplnit, tak další nutné přílohy. Firmy a živnostníci mají také možnost využít služeb aplikace Elektronická podání na Daňovém portálu, což jim celý proces podávání daňového přiznání usnadní a urychlí. Navíc do konce února by měl být k dispozici také Interaktivní formulář daňového přiznání.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme