Daňové přiznání na dvě stránky nebo vůbec. Finanční správa představila své plány

Finanční správa na dnešní tiskové konferenci představila své výsledky a plány. Od roku 2014 se začaly projevovat příznivé dopady desítek zaváděných opatření do efektivity výběru daní, který v letech 2014, 2015 a za první tři čtvrtletí roku 2016 vzrostl oproti roku 2013 o více než 321 mld. Kč. Přesto, že po celou dobu a v každém roce docházelo ke snižování daňové zátěže obyvatelstva, a to v celkovém úhrnu o více než 30 mld. Kč, jsou inkasa DPH, daně z příjmu i spotřební daně na svých historických maximech.„Porovnání meziročních růstů ekonomiky v jednotlivých letech s meziročním přírůstkem daňových příjmů dává jasný důkaz, že za vyšším daňovým výběrem stojí především lepší práce Finanční správy. Nůžky mezi velikostí růstu ekonomiky a růstem daňových příjmů se navíc každým rokem rozevírají, takže zatímco na konci září 2016 daňové příjmy meziročně narostly o 7,4%, odhad růstu ekonomiky je pouze 3,5%, což je méně než poloviční vliv,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Od září letošního roku získala Finanční správa díky kumulaci většího množství dat a časových řad díky úspěšně fungujícímu kontrolnímu hlášení k dispozici pokročilý analytický nástroj – takzvanou těžkou analytiku.

„Na rozdíl od dosavadních analytických postupů tak získáváme možnost kompletního zmapování a vykreslení distribučního řetězce zasaženého karuselovým podvodem, včetně vazeb na zahraniční subjekt. V současnosti napříč Českou republikou prověřujeme desítky takovýchto schémat,“ upozornil generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. „Úspěšné zpřetrhávání sítí karuselových podvodů potvrzuje už inkaso DPH za samotné září a jeho meziroční nárůst o 13,6 mld. Kč,“ dodal Martin Janeček.

Finanční správa se kromě zlepšování výběru daní zaměřuje také na zlepšování svého přístupu k plátcům a poplatníkům. „Jsou zde tři trendy, ve kterých Finanční správa dosáhla významných pokroků a které bude i nadále prohlubovat. Je to elektronizace, zjednodušování a snižování daňové zátěže obyvatel díky lepšímu výběru daní,“ uvedla ke směřování Finanční správy náměstkyně Ministerstva financí pro daně a cla Alena Schillerová.

V oblasti zjednodušování proto Ministerstvo financí chystá několik významných novinek, z nichž nejdůležitější je rozšíření a zatraktivnění institutu takzvané paušální daně s navrhovanou účinností od roku 2017.

„Půjde o možnost podnikatele dohodnout se dopředu s Finančním úřadem na výši zaplacené daně z příjmů. To je za jistých okolností ze zákona možné již dnes, ale počet podnikatelů, kteří této možnosti využívají, je pouze asi 50. To je dáno jednak nízkým povědomím o této možnosti, ale především legislativními bariérami, které my nyní odbouráváme a vytvoříme i praktický návod a metodiku, jak si o tuto možnost zažádat. Dáváme tak podnikatelům prostor pro výrazný úbytek administrativy, úsporu času, nákladů a v neposlední řadě možnost lepšího plánování finančních toků,“ doplnila Alena Schillerová.

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, přichází Finanční správa s možností podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 na novém tiskopise, který má pouze dvě strany. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Tato novinka se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), kteří tvoří téměř polovinu z celkového počtu 2,1 milionu podaných daňových přiznání za loňský rok.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme