Daňové slevy pro studenta v 7 bodech

Pracující studenti mají nárok na uplatnění daňové slevy na studenta. Sníží si tak daň z příjmu fyzických osob. Jak je to s uplatněním slevy při práci po část roku? Lze uplatnit daňovou slevu při práci pro dva zaměstnavatele?

Sleva na studenta je jednou z daňových slev, kterou mohou uplatnit pracující studenti připravující se na budoucí povolání.

Sleva na studenta snižuje daň z příjmu fyzických osob. Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá sleva na studenta vliv. Při výpočtu povinného pojistného se slevy neuplatňují. Co dalšího je dobré vědět o slevě na studenta?

Studující mají nárok na vyšší slevu než běžný poplatník. Naposledy ji mohou uplatnit v 26 letech.

1) Roční sleva 4 020 korun

Studenti do 26 let mají nárok na daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč za celý kalendářní rok. Nárok na slevu mají i podnikající studenti. Spolu se základní slevou na poplatníka, na kterou mají nárok všichni, činí roční sleva studentů 28 860 Kč (24 840 Kč + 4 020 Kč). Při výpočtu měsíční čisté mzdy činí daňová sleva na studenta 335 Kč. Mzdové účetní je potřeba doručit potvrzení o studiu od školy. Naposledy je možné slevu na studenta uplatnit za měsíc, kdy se dosáhne věku 26 let.

Praktický příklad

Studentka vysoké školy Černá po celý rok podnikala. Hrubý zisk (příjem – výdaj) za rok 2016 bude činit 234 400 Kč. Daň z příjmu fyzických osob činí 35 160 Kč (234 400 x 15 %). Po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 korun a slevy na studenta ve výši 4 020 korun je daň z příjmu fyzických osob za celý rok 2016 ve výši 6 300 Kč. Kdyby slečna Černá nestudovala, za rok 2016 by zaplatila na dani z příjmu 10 320 korun.


2) Bez příjmu se sleva neuplatní

Nepracující studenti nemohou žádné peníze z titulu slevy na studenta obdržet. Sleva na studenta snižuje vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. Zaměstnaní studenti mají nárok na slevu na studenta, když podepíší u zaměstnavatele prohlášení k dani. Při uplatnění slevy na studenta se neplatí daň z příjmu při hrubé mzdě do 11 940 Kč. Daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 34 %).

Praktický příklad

Kdy bude student platit nulovou daň? Student vysoké školy Svoboda má v měsíci červnu hrubou měsíční mzdu 11 940 korun. Superhrubá mzda činí 16 000 Kč (11 940 x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru). Daň z příjmu je tedy 2 400 Kč (16 000 x 15 %). Po uplatnění slevy na poplatníka 2 070 korun a slevy na studenta 335 Kč je daň z příjmu fyzických osob nulová.

3) Nárok na slevu je i při práci na dohodu

Slevu na studenta je možné uplatnit i při práci na dohodu o provedení práce. Někteří studenti pracují během letních měsíců postupně pro více zaměstnavatelů. Prohlášení k dani je možné na stejné období podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Při práci pro dva zaměstnavatele současně na dohodu o provedení práce je možné prohlášení k dani a tedy daňové slevy uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele. Při práci pro dva a více zaměstnavatelů během roku postupně, je možné mít podepsáno prohlášení k dani u více zaměstnavatelů, u každého pro jiné měsíce roku 2016.

4) Daňovou povinnost lze snížit na nulu

Z důvodu uplatnění slevy na studenta nemůže vzniknout nárok na daňový bonus. Sleva na studenta snižuje vypočtenou daň z příjmu, stejně jako základní sleva na poplatníka, maximálně do nuly.

5) Plátcům náleží i poměrná sleva

Někteří studenti splňují podmínku studia pouze po část roku, např. ukončí studium na střední nebo vysoké škole. Přestože tito studenti během studia nepracovali a pracovní smlouvu uzavřou až po ukončení studia, tak jim v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání náleží poměrná sleva na studenta za první měsíce roku 2016.

Praktický příklad

Studentka Nováková úspěšně odmaturovala v květnu 2017. Do práce na pracovní smlouvu nastoupí od 1. srpna 2017. V červnu a červenci nemá slečna Nováková žádný vlastní příjem. Při výpočtu čisté měsíční mzdy za srpen a následující měsíce roku 2017 nelze slevu na studenta uplatnit, neboť již není slečna Nováková studentkou. V ročním zúčtování za rok 2017 však uplatní slečna Nováková mimo základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 korun ještě slevu na studenta za měsíce leden až červenec, tedy v rozsahu 2 345 Kč (335 Kč x 7 měsíců). Kdyby nastoupila do práce až od 1. září, potom by náležela sleva na studenta ještě za srpen, během posledních prázdnin by však nesměla být vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění.


6) I při práci po část roku může být uplatněna sleva v plném rozsahu

Mnozí studenti pracují během roku pouze v některých měsících, přitom splňují podmínku studia po celý rok. Při výpočtu čisté mzdy v daných měsících je uplatněna měsíční sleva na studenta ve výši 335 Kč. Při splnění podmínky studia po celý kalendářní rok 2016 se však v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání uplatní sleva na studenta v plném rozsahu 4 020 Kč.

7) Vratka daně

V případě, že je během roku 2017 zaplacena nějaká částka na dani z příjmu fyzických osob a za celý rok není v plném rozsahu uplatněna základní sleva na poplatníka a sleva na studenta, potom vznikne po provedení ročního zúčtování nebo podání daňového přiznání nárok na daňový přeplatek. Při splnění zákonných podmínek provádí roční zúčtování daně za zaměstnance zaměstnavatel. Studenti podávající si sami daňové přiznání, kteří po část roku vykonávali závislou činnost, si musí od všech zaměstnavatelů vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech.

Převzato z www.finance.cz. Autor: Petr Gola

Tématický Newsletter
Zajímá vás téma daní? Nepropásněte nové články na BusinessInfo.cz, přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Co můžete čekat? Jak a kdy splnit daňové povinnosti: návody, rady, informace o změnách, aktuality, daňový kalendář, jednotlivé druhy daní. Jak postupovat při placení daně z příjmů, DPH, silniční daně i daně z nemovitostí, nebo třeba přístup k daňovým formulářům.

Zpracování osobních údajů
Přihlášením potvrzuji souhlas, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů. Tento portál je chráněn technologií reCAPTCHA od společnosti Google a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Doporučujeme