Daňový balík má přinést mimo jiné stravenkovou revoluci

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh daňových změn, které mají platit od roku 2021. Balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a srovnává podmínky pro domácí a zahraniční investory v oblasti zdanění příjmů z dluhopisů. Změny by se měly dotknout i daně z nemovitých věcí. Češi se nevyhnou ani zdražení tabáku a cigaret.

Ministerstvo financí vyslyšelo požadavek samospráv. Ty získají možnost nastavit si sami výši daně z nemovitých věcí. Daňové změny obsahují i osvobození rodičů hospitalizovaných dětí od místních poplatků. Vláda bude balík schvalovat v nejbližších dnech.

Návrh stravenkového paušálu je podle ministerstva revoluční. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat daňově zvýhodněné stravování přímo ve formě peněz.

Příspěvek na stravování osvobozený od daní a pojistných budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům přijímajícím stravenky podle ministerstva výrazně poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, jež jsou se stravenkami spojené.

Šance pro milion

„Zdůrazňuji, že nerušíme stravenky a dnešní režim zachováváme. Pouze nabídneme zaměstnavatelům jednodušší a levnější alternativu, díky které si budou moct příspěvek na stravování dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo se dvěma zaměstnanci. Příspěvek tak bude moci čerpat další až milion zaměstnanců, kteří jej dnes využívat nemohou,“ tvrdí ministryně financí Alena Schillerová.

V oblasti zdanění příjmů z dluhopisů chce díky „zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR“ vláda narovnat podmínky mezi domácími i zahraničními investory. Osvobození bylo zavedeno už v roce 1994 s cílem zvýšit atraktivitu českých dluhopisů na evropském trhu.

„Jde o přežitek z doby transformace, který už dávno přestal mít smysl. Dluhopisy českých emitentů si na světových finančních trzích našly své místo a mezi zahraničními investory je o ně dlouhodobě velký zájem. Navíc není spravedlivé, že investoři z ciziny tyto příjmy nedaní, zatímco ti čeští ano,“ dodává Alena Schillerová.

Naopak u příjmů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou se osvobození rozšíří. Nyní jsou od srážkové daně osvobozeny příjmy nerezidentů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou v zahraničí. Nově se toto osvobození bude týkat všech příjmů ze státních dluhopisů. Navíc už srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

„To znamená, že od příštího roku už nebudou zdaněny ani příjmy z dluhopisů, které stát nabízí a prodává občanům. Dluhopis Republiky tak bude ještě přitažlivější možností pro všechny, kteří chtějí zajímavě a přitom bezpečně zhodnotit své úspory. Očekáváme, že podíl domácích investorů včetně domácností na držení státního dluhu bude narůstat. Úroky, které z něj plynou, tak budou zůstávat ve větší míře v domácí ekonomice,“ vysvětluje ministryně financí.

Předložený daňový balíček také posiluje rozhodovací pravomoci místních samospráv v oblasti daně z nemovitých věcí a nově jim umožňuje stanovovat místní koeficient pro jednotlivé části obce.

Podpora elektromobility i dražší tabák

Daňový balíček přichází také s významným opatřením na podporu elektromobility, které zjednoduší využívání elektromobilů pro služební cesty. Pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, bude napříště možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena na 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.

„Prokázat reálnou cenu elektřiny při nabíjení vozidla jde velice obtížně. Zatímco u klasických pohonných hmot se na čerpací stanici vystavuje účtenka o ceně a množství natankovaného paliva, při dobíjení elektromobilu přes domácí zásuvku takto doložit cenu nelze, protože celková cena elektřiny zahrnuje i položky, které jsou fixní bez ohledu na její spotřebu. Díky referenční ceně bude možné náklady snadno vykalkulovat,“ objasňuje Schillerová.

Vláda navrhuje také další navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků. Sazby budou navyšovány podle předem schváleného harmonogramu pro období 2021–2023. 

U distribuce alkoholu navrhuje Ministerstvo financí zavést více pásem u stanovování kaucí pro distributory, a to podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 milionů korun. Nově budou existovat tři pásma, a to 500 tis. Kč, 1 mil. Kč a dosavadních 5 mil. Kč. 

Daňový balíček také vychází vstříc rodičům s hospitalizovanými dětmi a osvobozuje od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění. „Pokud musí rodič zůstat s malým dítětem v nemoci, jeho pobyt hradí zdravotní pojišťovna. Jde ale o úplatný pobyt, který podléhá místnímu poplatku z pobytu, přičemž ten se z veřejného zdravotního pojištění nehradí a rodiče jej musí zaplatit. Díky naší novele se už od nich tento poplatek vybírat nebude,“ uzavírá ministryně financí.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme