Daňový kalendář pro rok 2020

Daňový kalendář pro rok 2020 stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické.

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/danovykalendar nebo BusinessInfo.cz/danovykalendar

Leden

čtvrtek 9. ledna

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 20. ledna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pátek 24. ledna

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. ledna

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019

spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)

pátek 31. ledna

biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2019

daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

zpět na začátek

Únor

pondělí 10. února

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17. února

daň z příjmů

 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

čtvrtek 20. února

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 24. února

 • splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25. února

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
 • souhrnné hlášení za leden 2020
 • kontrolní hlášení za leden 2020

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

spotřební daň

 • daňové přiznání za leden 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

zpět na začátek

Březen

pondělí 2. března

daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020

středa 11. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. března

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

pátek 20. března

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

středa 25. března

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za únor 2020
 • souhrnné hlášení za únor 2020
 • kontrolní hlášení za únor 2020 

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

čtvrtek 26. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 31. března

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

zpět na začátek

Duben

středa 1. dubna

daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

čtvrtek 9. dubna

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. dubna

daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

pondělí 20. dubna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň k MOSS

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 pátek 24. dubna

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. dubna

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2020
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)

čtvrtek 30. dubna

energetické daně

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

zpět na začátek

Květen

pondělí 11. května

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20. května

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 25. května

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za duben 2020
 • souhrnné hlášení za duben 2020
 • kontrolní hlášení za duben 2020

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)

zpět na začátek

Červen

pondělí 1. června

daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020

úterý 9. června

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. června

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 22. června

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

středa 24. června

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. června

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
 • souhrnné hlášení za květen 2020
 • kontrolní hlášení za květen 2020

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok) 

úterý 30. června

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

oznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Červenec

středa 1. července

daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

pátek 10. července

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. července

daň silniční

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020

pondělí 20. července

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň k MOSS

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 27. července

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)

úterý 30. července

energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

středa 31. července

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

zpět na začátek

Srpen

pondělí 10. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 20. srpna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 24. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25. srpna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020
 • souhrnné hlášení za červenec 2020
 • kontrolní hlášení za červenec 2020

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020

spotřební daň

 • daňové přiznání za červenec 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

pondělí 31. srpna

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

zpět na začátek

Září

středa 9. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. září

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

pondělí 21. září

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

čtvrtek 24. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25. září

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020
 • souhrnné hlášení za srpen 2020
 • kontrolní hlášení za srpen 2020

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020

spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)

středa 30. září

daň z přidané hodnoty

 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

zpět na začátek

Říjen

pondělí 12. října

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. října

daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020

úterý 20. října

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 26. října

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)

pátek 30. října

energetické daně

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

sobota 31. října

daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

zpět na začátek

Listopad

pondělí 2. listopadu

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020

pondělí 9. listopadu

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20. listopadu

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

úterý 24. listopadu

 • splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25. listopadu

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020
 • souhrnné hlášení za říjen 2020
 • kontrolní hlášení za říjen 2020

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020

spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)

sobota 30. listopadu

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) daň z příjmů
  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

zpět na začátek

Prosinec

čtvrtek 10. prosince

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. prosince

daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 pondělí 21. prosince

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 28. prosince

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020
 • souhrnné hlášení za listopad 2020
 • kontrolní hlášení za listopad 2020

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)

čtvrtek 31. prosince

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020

zpět na začátek

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/danovykalendar nebo BusinessInfo.cz/danovykalendar

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Ostatní | Služby

Doporučujeme