Daňový kalendář pro rok 2021

Daňový kalendář pro rok 2021 stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické.

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/danovykalendar nebo BusinessInfo.cz/danovykalendar

SPECIÁL: Daně z příjmů 2023

Viz též Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021

Leden 2021

pondělí 11. ledna

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20. ledna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 25. ledna

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za prosinec 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)

Zpět na začátek

Únor 2021

pondělí 1. února

biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2020

daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

Oznámení informací DAC6

 • dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)
 • dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)
 • dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020

úterý 9. února

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. února

daň z příjmů

 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

pondělí 22. února

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy za leden a únor
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

středa 24. února

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. února

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021
 • souhrnné hlášení za leden 2021
 • kontrolní hlášení za leden 2021

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

spotřební daň

 • daňové přiznání za leden 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)

Zpět na začátek

Březen 2021

pondělí 1. března

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021
 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

Oznámení informací DAC6

 • dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)

pátek 12. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. března

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

pondělí 22. března

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
 • splatnost paušální zálohy

čtvrtek 25. března

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
 • souhrnné hlášení za únor 2021
 • kontrolní hlášení za únor 2021

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

pondělí 29. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 31. března

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

Zpět na začátek

Duben 2021

čtvrtek 1. dubna

daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

pátek 9. dubna

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. dubna

daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

úterý 20. dubna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy

pondělí 26. dubna

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za březen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

pátek 30. dubna

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

energetické daně

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Zpět na začátek

Květen 2021

pondělí 3. května

daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

pondělí 10. května

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 20. května

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

úterý 25. května

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021
 • souhrnné hlášení za duben 2021
 • kontrolní hlášení za duben 2021

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

pondělí 31. května

daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021

Zpět na začátek

Červen 2021

středa 9. června

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. června

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 21. června

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

čtvrtek 24. června

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25. června

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2021
 • souhrnné hlášení za květen 2021
 • kontrolní hlášení za květen 2021

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021

spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)

středa 30. června

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

Oznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zpět na začátek

Červenec 2021

čtvrtek 1. července

daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

pondělí 12. července

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. července

daň silniční

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

úterý 20. července

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 26. července

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)

pátek 30. července

energetické daně

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Zpět na začátek

Srpen 2021

pondělí 2. srpna

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021

pondělí 9. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20. srpna

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

úterý 24. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25. srpna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021
 • souhrnné hlášení za červenec 2021
 • kontrolní hlášení za červenec 2021

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021

spotřební daň

 • daňové přiznání za červenec 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)

úterý 31. sprna

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

Zpět na začátek

Září 2021

čtvrtek 9. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. září

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

pondělí 20. září

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pátek 24. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

sobota 25. září

spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2020

pondělí 27. září

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021
 • souhrnné hlášení za srpen 2021
 • kontrolní hlášení za srpen 2021

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021

spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)

čtvrtek 30. září

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021

Zpět na začátek

Říjen 2021

pondělí 11. října

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15. října

daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

středa 20. října

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 25. října

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)

neděle 31. října

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Zpět na začátek

Listopad 2021

pondělí 1. listopadu

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021

energetické daně

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

úterý 9. listopadu

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 22. listopadu

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

středa 24. listopadu

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. listopadu

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021
 • souhrnné hlášení za říjen 2021
 • kontrolní hlášení za říjen 2021

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021

spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)

úterý 30. listopadu

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

Zpět na začátek

Prosinec 2021

pátek 10. prosince

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. prosince

daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 20. prosince

daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 27. prosince

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021
 • souhrnné hlášení za listopad 2021
 • kontrolní hlášení za listopad 2021

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)

pátel 31. prosince

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021

Zpět na začátek

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/danovykalendar nebo BusinessInfo.cz/danovykalendar

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme