Dánsko investuje do své obrany

V souvislosti se zhoršeným bezpečnostním prostředím v Evropě, v Arktidě či v kyberprostoru dánská vláda navýší obranné výdaje a investuje jak do velkých projektů.

Investice zamíří jak např. na přehledový radar na Faerských ostrovech, tak do základního vybavení jednotek a pěchotní munice či hardwarového vybavení pro obranu proti kybernetickým útokům. Je čas, aby čeští exportéři začali bedlivě sledovat vyhlašovaná výběrová řízení.

Ilustrační fotografie

Díky dosažené široké politické dohodě parlamentních stran ze začátku března může dánská vláda v průběhu letošního a příštího roku využít mimořádné navýšení rozpočtu obrany o 3,5 mld. Dánských korun (cca 12 mld. Kč) k posílení svých obranných sil a zvýšení jejich připravenosti v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině.

V praktické rovině to znamená mj. také doplnění zásob munice do pěchotních zbraní, ale též doplnění zásob výstroje (zejména taktické obuvi), jež nebyly doplňovány a skladovány z ekonomických důvodů.

Závazek dosáhnout do roku 2033 2% výše obranných výdajů k HDP pak umožní realizaci pozdržených modernizačních projektů (tanky, bojová vozidla pěchoty), ale též projektů zásadních pro obranu Arktidy, která se stala předmětem zájmu světových mocností. V tomto ohledu půjde především o výstavbu přehledového radaru na Faerských ostrovech, ale též o menší projekty v Grónsku, jehož bezpečnost má být posílena např. širším využitím bezpilotních letounů.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Ministerstvo obrany ovšem necílí jen na tradiční vojenský hardware, ale, v souvislosti s rostoucí kybernetickou hrozbou vůči Dánsku, také na hardware počítačový. Kapacity Dánska v oblasti obrany proti kybernetickým útokům proto mají být zcela zásadním způsobem navýšeny a resort obrany, do jehož gesce kybernetická obrana spadá, bude rozšiřovat zj. kapacity serverů.

Všechny uvedené oblasti představují významnou exportní příležitost pro české firmy. Vzhledem ke striktní politice dánské Agentury pro akvizice a logistiku (DALO) ministerstva obrany, která zásadně nesděluje žádné informace o připravovaných tendrech, doporučujeme českým exportérům, aby nejen bedlivě sledovali vyhlášená výběrová řízení v unijní databázi tendrů (EU TED), ale současně aby své nabídky adresovali agentuře DALO prostřednictvím e-mailu na adresu openforbusiness@mil.dk, kde budou tyto přiřazeny k příslušným akvizičním či modernizačním projektům a potenciální dodavatel materiálu či služeb bude v případě zájmu přímo osloven.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kodani (Dánsko). Autor: Oto Weniger.

• Teritorium: Dánsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme