Dánsko v oblasti inovací inspiruje i české zemědělce

Podnikatelská a expertní mise doprovodila ministra zemědělství na cestě do Dánska, jejímž cílem bylo seznámit se s technologiemi ke snížení energetické náročnosti zemědělství a jeho dopadu na životní prostředí.

Ve dnech 23.–26. října 2022 byl na pracovní návštěvě v Dánsku ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Ministra na jeho návštěvě doprovázela podnikatelská a expertní mise, zaměřená na chov prasat. Mezi členy delegace byli místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR Karel Smetana, ředitel Ústavu zemědělské techniky a informací Štěpán Kala a prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Ilustrační fotografie

Podnikatelský segment delegace tvořili zástupci společností PROAGRO Nymburk, a. s., SPV Pelhřimov, Farmtec a. s., PGRLF a rodinné farmy Choťovice. Prvotní impuls pro pracovní návštěvu vzešel od Trade Council Velvyslanectví Dánska v Praze, jenž hradil část nákladů na realizaci a jehož zástupci se programu cesty také účastnili.

V rámci nabitého programu, jehož převážná část probíhala v „agrárním“ Jutsku, se delegace cestou řady prezentací společnosti SKOV A/S a Skiols Group seznámila s praktickými řešeními redukce emise čpavku v živočišné výrobě, jakož i energetických úspor prostřednictvím využívání tepelných čerpadel a chlazení kejdy.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Návštěva technologického centra GreenLab přiblížila řešení v oblasti produkce bioplynu a technologie recyklace plastů na druhotně využitelné suroviny či energetické zdroje, ale též způsob získávání proteinů do krmných směsí z přemnožených invazivních vodních živočichů (hvězdice).

Návštěva jedné z velkých farem, specializujících se na chov prasat, respektive její reprodukční části, přiblížila dánská řešení v oblasti zlepšování životních podmínek zvířat a ukázala využití výše zmíněných technologií (tepelná čerpadla, čističky vzduchu) v praxi.

Poslední zastávkou v Jutsku byla společnost Enorm Biofactory A/S, jež je průkopníkem ve velkokapacitním chovu hmyzu (larvy tropické mouchy Black Warrior Fly) a jeho využití k velice zdrojově efektivní produkci kvalitních bílkovin, zinkových doplňků krmiv a přírodních hnojiv.

Program delegace v Kodani zahrnul návštěvu neziskové veřejno-soukromé instituce (PPP) Food Nation, zřízené dánskou vládou a zastřešující společné úsilí příslušných resortů, průmyslových a agrárních sdružení a koncernů a firem do dánského potravinářského clusteru. Delegace ministra Nekuly měla možnost se seznámit s uskutečněnými i plánovanými opatřeními, jež mají za cíl zajistit zdrojově méně náročné zemědělství a potravinovou produkci při zachování, respektive možném dalším navýšení produkce a s menším dopadem na klima a životní prostředí.

Debata s představiteli Dánské agrární a potravinářské komory se věnovala aktuálním unijním tématům v sektoru zemědělství (současná a budoucí společná zemědělská politika, snižování nepřímých emisí v zemědělství, uhlíková daň).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kodani (Dánsko).

• Teritorium: Dánsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme