Dánský program EUDP vyhlásil nové kolo pro přijímání žádostí o grant

Program rozvoje a výroby energetických technologií (EUDP) vyhlásil nové kolo přijímání žádostí o grant s projekty, které přispějí dánskému cíli snížit emise CO2 do roku 2030 o 70 %.

O finanční podporu mohou žádat jak dánské, tak zahraniční společnosti, soukromé podniky i univerzity. Na nové projekty je alokováno celkem 543 mil. DKK. Termín pro podávání žádostí je 3. září 2021.

EUDP byl založen v roce 2007. Jedná se o program financování v rámci Dánské energetické agentury (Energistyrelsen), podporující soukromé společnosti a univerzity ve vývoji a produkci nových a inovativních energetických technologií. Prostředky EUDP podporují rozvoj všech typů projektů energetických technologií, včetně technologií obnovitelné energie, technologií energetické účinnosti, technologií přeměny, jako jsou palivové články a vodík, integrace energetických systémů, např. skladování, efektivnější metody získávání ropy a plynu, a skladování CO2.

EUDP podporuje nové energetické technologie, které mají přispět k cíli dánské vlády snížit emise CO2 do roku 2030 o 70 %. Na nové projekty energetických technologií bylo alokováno celkem 543 mil. DKK, přičemž 250 mil. DKK poputuje na obecný režim financování, zbylé finance pak na čtyři specializované oblasti.

První z nich je námořní oblast, na kterou bylo vyčleněno 20 mil. DKK. Zde se počítá s podporou zelených projektů pro lodě a přístavy, s dílčím cílem podpořit obnovu dánského námořního exportu.

Druhá oblast, specializující se na Power-to-X, počítá s částkou 8 mil. DKK a zaměřuje na vývoj a produkci technologií, které jsou nezbytné pro zpracování vodíku na produkty „X“, včetně zachycování a čištění CO2 ve spalovnách nebo průmyslových podnicích, jakož i výroby např. zeleného čpavku či tryskového paliva.

Do třetí oblasti, která se věnuje skladování CO2 v Severním moři, zamířilo 197 mil. DKK a cílem projektů z této kapitoly je zajistit, aby byl do roku 2025 připraven vývoj úložiště pro CO2.

Do poslední, čtvrté oblasti, věnující se zelené energii, bude investováno 68,6 mil. DKK s podporou projektů, které se zaměřují na vývoj a produkci technologií potřebných ke snížení spotřeby energie a emisí CO2.

O financování mohou požádat jak dánské, tak zahraniční projekty, které splňují hlavní cíl – přispět k technologickému rozvoji Dánska, přičemž hlavní žadatel musí mít registraci s dánským CVR (obdoba českého IČ). Pokud projekt žádá o více než 3 mil. DKK, musí být žádost vyplněna v anglickém jazyce. Projekty usilující o částky nižší jsou akceptovány jak v angličtině, tak dánštině.

Termín pro podávání žádostí je 3. září 2021, všechny související informace najdete na stránkách EUDP. EUDP k podání žádosti o grant vyzval univerzity, start-upy a všechny další firmy, bez ohledu na jejich velikost.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kodani (Dánsko). Autorka: Markéta Ševčíková.

• Teritorium: Dánsko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme