Dát Evropu do pohybu: Hlavní poselství nového předsedy Evropské komise Junckera

Nový předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker představil na plenárním zasedání Evropského parlamentu své priority, zároveň komentoval změny v týmu eurokomisařů, které provedl na základě připomínek europoslanců.Prohlášení nového předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera na plenárním zasedání Evropského parlamentu před jeho hlasováním o sboru komisařů ve Štrasburku 22. října 2014.

Nastal čas jednat

„Naše sousedství – od Ukrajiny po Sýrii, Blízký východ a severní Afriku – je i nadále vratké a nestabilní. Bezpočet přistěhovalců, kteří přijíždějí k vnějším hranicím Evropy a hledají lepší budoucnost, nás utvrzuje v tom, že je nutné sladit požadavek solidarity s potřebou zajistit bezpečné hranice. A přeshraniční zdravotní hrozby, jako je epidemie eboly, vyvolávají v občanech pochopitelný strach.

Tyto rostoucí problémy nemůžeme a nebudeme zametat pod koberec. Nemůžeme a nebudeme je přehlížet. Právě proto zdůrazňuji, že čas pro to, aby Evropa jednala, nadešel nyní. Právě proto před touto sněmovnou důrazně a jasně prohlašuji, že evropské problémy nelze odsouvat do pozadí.“

Opustit nekooperativní způsob práce

„Když jsem 10. září představil svůj nový tým, chtěl jsem předvést, že své úkoly hodlám plnit rychle a efektivně. Proto bude moje Komise nejen jinak vypadat, ale také jinak pracovat: nikoli jako souhrn svých částí, nýbrž jako tým; nikoli jako vnitřně rozdělená instituce, v níž si každý dělá na svém jasně ohraničeném portfoliu, nýbrž jako politický subjekt založený na principu kolegiality. Přeji si politickou a výkonnou Komisi, která bude sloužit obecnému zájmu a evropským občanům.“

Rozptýlení obav

„Slyšení ukázala, že ohledně týmu, který jsem navrhl, panuje široký konsensus. Zároveň jste však vyjádřili i určité obavy – ať už během slyšení, nebo při osobním setkání se mnou. Problémy, jež jsou podle vás relevantní pro fungování nové Komise, jsem připraven rychle vyřešit.

Pečlivě jsem Vám naslouchal a nyní Vám stručně vysvětlím, jak hodlám Vaše obavy z řady problémů rozptýlit:

  • Nová slovinská komisařka Violeta Bulcová zvládla slyšení v rekordním čase. To bylo možné díky tomu, že změny v portfoliu byly provedeny okamžitě. Violeta bude odpovědná za portfolio dopravy, zatímco Maroš Šefčovič, se jakožto zkušený člen odcházející Komise stane místopředsedou odpovědným za energetickou unii.
  • Rozhodl jsem se rozšířit působnost komisaře Franse Timmermanse tak, aby zahrnovala i horizontální odpovědnost za udržitelný rozvoj. Jak víte, udržitelný rozvoj je zásada zakotvená ve smlouvách EU (v článku 3 Smlouvy o EU), a proto by jej měly zohlednit všechny orgány ve všech svých opatřeních a politikách. Je rovněž součástí Listiny základních práv EU, za niž je Frans horizontálně odpovědný. Problémy spojené s udržitelností a životním prostředím jsou pro naše občany důležité. V nové Komisi máme nástroje, jak tyto problémy řešit: pomocí silných ekologických portfolií s vysokým rozpočtem a přísnou regulací.
  • Odpovědnost za léčiva a farmaceutické přípravky bude i nadále příslušet Generálnímu ředitelství pro zdraví, protože s Vámi souhlasím v tom, že léčivé přípravky nejsou zboží jako každé jiné. Příslušnou politiku budou společně vytvářet Vytenis Andriukaitis a Elžbieta Bieńkowská, která během svého slyšení prokázala neuvěřitelné nadání.
  • Politika pro oblast vesmíru může významně přispět k dalšímu rozvoji silné průmyslové základny v Evropě, která je jednou z priorit mé Komise. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že tato politika nadále zůstane v působnosti Generálního ředitelství pro vnitřní trh a průmysl, tedy v bezpečných rukou Elžbiety Bieńkowské.
  • V neposlední řadě jsem se rozhodl svěřit agendu občanství Dimitrisovi Avramopoulosovi, komisaři odpovědnému za migraci a vnitřní věci – tedy otázky, jež evropským občanům leží na srdci – který bude v tomto ohledu úzce spolupracovat s komisařkou odpovědnou za spravedlnost a spotřebitele Věrou Jourovou. Současně bych rád opětovně zdůraznil, že vkládám velkou důvěru do Tibora Navracsicse, který během svého slyšení podal skvělý výkon a prokázal silnou oddanost vůči Evropě – což je také důvod, proč jste ho považovali za kvalifikovaného komisaře.“

Spory mezi investory a státem

Zaznamenal jsem intenzivní diskuse kolem urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) v rámci transatlantického partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP). Dovolte mi ještě jednou jasně vyjádřit své stanovisko, které jsem před touto sněmovnou přednesl již 15. července a které najdete i v mých politických směrech: moje Komise nepřipustí, aby pravomoc soudů členských států EU byla omezována zvláštními režimy pro spory mezi investorem a státem. Právní stát a zásady rovnosti před zákonem se musí uplatňovat i v této souvislosti.

Mandát k vyjednávání počítá s řadou podmínek, které tento režim musí splňovat, jakož i posouzení jeho vztahu k vnitrostátním soudům. V tomto ohledu tudíž neexistuje žádná povinnost: mandát ji ponechává jako možnost a spíše slouží jako vodítko.

Měl jsem za to, že můj postoj v této otázce byl naprosto jasný, ale s potěšením ho zde dnes přednáším znovu, neboť mě o to řada z Vás požádala: v dohodě, kterou má Komise nakonec předloží této sněmovně ke schválení, nebude žádné ustanovení, které omezuje přístup stran k vnitrostátním soudům nebo které umožňuje, aby poslední slovo ve sporech mezi investory a státem měly tajné soudy.

Franse Timmermanse jsem jakožto prvního místopředsedu odpovědného za právní stát a Listinu základních práv požádal, aby mi v této věci radil. V transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic nebude žádná doložka o sporech mezi investorem a státem, pokud s tím nebude souhlasit i Frans.

Jsem přesvědčen, že s Vaší podporou bude možné vyjednat ambiciózní obchodní dohodu se Spojenými státy, jež bude respektovat evropské zájmy a zásadu právního státu.

Řešení nedostatku investic

„Dovolte mi zdůraznit, že má Komise bude stejně jako všechny Komise předchozí přistupovat k členským státům stejně. A bude-li třeba, abychom byli tvrdí, budeme tvrdí. Je na čase, abychom dosáhli opravdové „velké dohody“, široké koalice zemí a hlavních politických stran, které budou spolupracovat na struktuře tvořené třemi pilíři: strukturálními reformami, fiskální důvěryhodností a investicemi.

Reakce na současné hospodářské problémy nemůže být vedena shora dolů. Nevěřím na zázraky – v Bruselu nejde mávnout kouzelnou hůlkou ani stisknout nějaké tlačítko růstu. Strukturální reformy, fiskální důvěryhodnost a investice na vnitrostátní a unijní úrovni musí jít ruku v ruce.“

„Úroveň investic v EU klesla od posledního vrcholu zaznamenaného v roce 2007 o bezmála 500 miliard EUR, neboli 20 %. Čelíme nedostatku investic. Tento nedostatek musíme odstranit.

Evropa nám může pomoci tohoto cíle dosáhnout. Jak víte, hodlám předložit ambiciózní investiční balíček ve výši 300 miliard EUR na podporu pracovních míst, růstu a konkurenceschopnosti.

Nebudu Vám nyní podrobně popisovat, co tento balíček bude obsahovat. Jak bych také mohl, když se můj nový tým musí k jeho projednání teprve sejít.

Žádám od Vás jen trochu důvěry. Máte mé slovo, že můj sbor komisařů bude od okamžiku, kdy se ujme svého úřadu, na tomto balíčku pracovat ve dne v noci.

Pokud nám dnes vyjádříte svou podporu, balíček představíme ještě před Vánocemi. To není příslib, to je ujištění.“

První legislativní iniciativy Junckerovy Komise

„Každý den Evropa ztrácí tím, že nevyužívá obrovského potenciálu svého ohromného jednotného digitálního trhu. Nevytvářejí se pracovní místa, která by zde měla být. Myšlenky, které jsou DNA evropského hospodářství, se v potřebné míře nerealizují. Dovolte nám to změnit k lepšímu.“

„V budoucím světě zmítaném stále větší konkurencí bude Evropa prosperovat pouze v případě, že utvoří kvalitní energetickou unii.

S ohledem na jednání, která se v této souvislosti uskuteční v nadcházejících dnech, naléhavě žádám členské státy, aby v rámci Evropské rady dosáhly dohody. To nám umožní přijet do Paříže s jasným mandátem. Chceme-li dosáhnout pokroku, musíme všichni táhnout za jeden provaz.“

Evropu čekají nové výzvy

„Občané ztrácejí důvěru, levicoví i pravicoví extrémisté nám šlapou paty, naši konkurenti se na nás příliš neohlížejí. Je na čase, abychom evropskému projektu vdechli nový život.

Čekají nás obrovské výzvy. Je na nás, abychom těmto výzvám dali konkrétní podobu. Chceme-li hrát nějakou roli v budoucnosti, musíme ji hrát už nyní. Je na nás, abychom se postarali o to, že rukopis evropského sociálního modelu bude jasně patrný ze všeho, co děláme. Protože Evropa je ochranným štítem pro nás všechny, pro něž je tento úžasný kontinent domovem. Stojím tu dnes před Vámi, v této sněmovně, která je vzorem evropské demokracie, a vyzývám Vás, abyste Evropu dali opět do pohybu.“

Doporučujeme