Data ukazují, že česká ochrana klimatu je v rámci EU pozadu. Železnici ale využíváme nadprůměrně

Při snižování zátěže klimatu se České republice ve většině sledovaných oblastí nedaří držet krok s průměrem Evropské unie. Vyplývá to z dat Eurostatu sbíraných mezi lety 2009 a 2020.

Podle odborníků poradenské skupiny Moore Czech Republic je z nejaktuálnějších údajů zřejmé, že české domácnosti měly v letech 2015–2019 alespoň o 20 % vyšší spotřebu energie než průměrná evropská domácnost. Rovněž využívání energie z obnovitelných zdrojů bylo v Česku vždy podprůměrné. Současně se v tuzemsku registruje velmi malé množství bezemisních automobilů. Dobře si Česká republika vede alespoň ve statistikách týkajících se využití železniční dopravy.

Ilustrační fotografie

Snižování dopadů na klima je cílem unijních států v návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu známou jako Green Deal. Podle údajů z uplynulé dekády, které zveřejnil unijní statistický úřad, se daří České republice v mnoha ohledech hůře, než je evropský průměr. Horší výsledky v rámci jednoho ze tří pilířů se týkají například spotřeby energie domácností, která činila v Česku v roce 2019 19,2 GJ na obyvatele. Ve srovnání s ostatními evropskými státy tak byla sedmá nejvyšší. Průměrná spotřeba v rámci EU dosahovala 14,7 GJ na obyvatele.

Nízké využití obnovitelných zdrojů

Česká republika si nevede příliš dobře ani v měření podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie ve srovnání s unijními státy. V roce 2020 se dokonce umístila až na devatenácté příčce z 27 sledovaných zemí EU.

„Ačkoliv Česká republika za ostatními evropskými státy ve využívání energie z obnovitelných zdrojů zaostává, je zde patrná výrazná vzestupná tendence, kdy se podíl využití obnovitelné energie v Česku zvýšil z 10,5 % v roce 2010 na 17,3 % v roce 2020. Pokud budou správně nastaveny programy pro podporu těchto zdrojů, je pravděpodobné, že se nám během několika let podaří dohnat evropský průměr,“ říká Marcela Hrdá, partnerka skupiny Moore Czech Republic.

Elektrická auta tvoří zanedbatelný podíl

Česko dosahuje podprůměrných výsledků také ve srovnání podílu bezemisních vozidel na nově registrovaných osobních automobilech. Během let 2016 až 2020 jsme se ani jednou neumístili výše než na devatenácté příčce.

„Hlavním důvodem, proč není používání elektroaut v České republice zatím tolik populární, je jejich vysoká pořizovací cena. Mimoto zde ještě není vybudována dostatečně rozsáhlá infrastruktura pro nabíjení. Navíc je nutné podoktnout, že drtivá většina evropských států nabízí uživatelům elektroaut nějakou formu fiskální podpory. Česká republika mezi nimi není,“ vysvětluje Tomáš Křapáček, manažer společnosti Moore Advisory CZ.

Nad průměrem evropských států se Česká republika drží ve srovnáních, která se týkají využívání železniční dopravy. Železnice přepravila za rok 2019 celkem 9,9 % všech cestujících v Česku, evropský průměr byl 8 %. V celkovém pořadí byla ČR šestá. V Rakousku, které se umístilo jako první, využilo železnici o 3 p. b. více cestujících než u nás. U železniční nákladní dopravy činil podíl v Česku 26,2 %, o 8,6 p. b. více, než byl průměr sedmadvacítky. První tři místa obsadily baltské státy.

Redakčně upravená tisková zpráva Moore Global

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme