Data v Česku dál patří mezi nejdražší v Evropě. Úřad chystá kladivo na operátory

Zatímco v některých zemích klesly ceny dat o stovky procent, v Česku dochází spíše jen ke kosmetickým úpravám. Operátoři sice stále upravují svoje tarify, ale na rozdíl od jiných zemí Evropy zásadně nezlevňují.

Nedostavěné dálnice a příliš drahá mobilní data patřila v Česku k hlavním ekonomickým tématům již před minulými sněmovními volbami. V obou oblastech sice došlo k určitým změnám, dramatický skok k lepšímu však nenastal. U dálnic není stále dokončený pražský okruh, severní spojení s Moravou a také ani jedna autostráda k rakouským hranicím. Také cena mobilních dat zůstává přes všechny sliby mezi nejdražšími v Evropě.

V polovině letošního roku zveřejnila Evropská komise svou pravidelnou zprávu DESI 2020 (Digital Economy and Society Index). Podle indexu porovnávajícího datové balíčky členských států z roku 2019, skončili Čeští operátoři v oblasti nabídky datových služeb třetí nejhorší. Podobně na tom bylo Slovensko, hůře už jenom Kypr. Průměrná hodnota dosažených bodů v EU byla 68. Čeští operátoři dosáhli jen 43 bodů ze sta.

Mezi nejhoršími v Evropě

„Ceny dat v Česku patří k nejvyšším v Evropě. Po úpravě o kupní sílu je zde nejlevnější datový balíček s 1 GB a s 30 minutami pro volání za 21 eur. To je zhruba dvojnásobná cena oproti unijnímu průměru,“ píše úřad. Podle průzkum britského portálu Cable.co.uk, patří českým operátorům dokonce druhá nejhorší pozice.

Velká trojka mobilních operátorů sice v Česku postupně zlevňuje, protože ale původní ceny byly mezi nejdražšími v Evropě, svoje nelichotivé postavení si nadále drží. Rozdíly ukazuje porovnání cen za data u operátorů, kteří působí na různých evropských trzích. Například Vodafone nově nabízí v Česku 4 GB dat a neomezená volání a SMS za 599 korun měsíčně. Ale v Rumunsku stojí tarif online 60 GB jen 162 Kč a ve Velké Británii mají uživatelé obří datový balík 160 GB dat za 588 Kč. V Maďarsku Vodafone prodává 40 GB za 436 korun, ve Španělsku 30 GB za 508 Kč, v Turecku 20 GB za 136 Kč. V řadě z těchto zemí přitom klesla cena dat za poslední dva roky dvojnásobně, někde i osminásobně. Například v Maďarsku měli zákazníci přede dvěma lety k dispozici jen čtvrtinu dat za cenu přes 1000 korun měsíčně.

Kosmetické úpravy

Také v Česku ceny dat klesají, ale oproti zahraničí spíše kosmeticky. Podle údajů Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ) v první polovině letošního roku došlo oproti průměru za celý rok 2019 k poklesu ceny za skutečně provolanou minutu přibližně o 14,9 procenta na 0,77 korun za minutu, cena za MB mobilních dat pak o 28,5 procenta na 0,05 Kč/MB. V porovnání s poklesem cen dat v Maďarsku o 800 procent za poslední dva roky jde o rozpačitý výsledek. Operátoři v Česku tak pokračují v zavedené politice úprav tarifů, ale bez zásadního zlevňování.

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje, že podle jiných srovnání vychází pozice Česka lépe. „Z letošního mezinárodního srovnání Rewheel vyplývá, že v České republice stojí 1 GB dat méně než například na Slovensku, v Řecku, Portugalsku nebo v Německu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Ceny jdou trvale dolů, snížily se ceny za 1 MB skutečně spotřebovaných dat a zároveň obrovským způsobem vzrostlo množství přenesených dat. Podle odhadu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) to byl za loňský rok téměř dvojnásobek objemu roku 2019.“

„Operátoři zavedli tarify s neomezenými daty, to bylo před dvěma lety ještě téměř nepředstavitelné. Ceny těchto tarifů výrazně klesají, Vodafone snížil cenu neomezeného tarifu s omezenou rychlostí na 599 Kč, s vyšší rychlostí na 799 Kč. O2 v létě nabízel 100GB tarif, podobně také T-Mobile přišel s atraktivní nabídkou. Ten neomezená data ke standardním tarifům poskytoval celé léto a v září na to navázal dalšími tarify. Během podzimu můžeme čekat další nové nabídky a v příštím roce předpokládáme, že tento trend bude pokračovat,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „V evropských srovnáních jsme tedy nyní v kategorii těch zemí, které mají již neomezené tarify standardně na trhu v nabídce, což ještě stále řada států nemá.“ 

Úřad chystá regulaci

Další zlepšení na trhu datových služeb se podle ministerstva očekávají. ČTÚ finalizuje přípravu takzvané ex-ante regulace velkoobchodního trhu mobilních služeb. Až ji schválí Evropská komise, bude moci ČTÚ ceny mobilních dat regulovat napřímo. Noví hráči vzešlí z 5G aukce se připravují na vstup na celoplošný mobilní trh, dá se očekávat, že v průběhu roku 2022 přijdou s novými tarify, které dále sníží ceny mobilních dat.

To, že trh mobilních služeb v Česku nefunguje správně, ukázala analýza, kterou si ČTÚ nechal vypracovat. Jedním z nejdůležitějších selhání trhu je podle úřadu fakt, že velkoobchodní cena dat za 1 přenesený MB v období let 2015 až 2020 byla vždy vyšší nebo minimálně rovna ceně maloobchodní. V roce 2020 dosáhla průměrná maloobchodní cena 1 MB přenesených dat úroveň přibližně 0,05 Kč bez DPH a průměrná velkoobchodní cena úroveň 0,09 Kč bez DPH. Velkoobchodní cena tedy činila téměř dvojnásobek maloobchodní ceny. To znamená, že virtuální operátoři nemohou cenově konkurovat velkým hráčům a svým zákazníkům nabídnout prakticky žádný z maloobchodních tarifů zahrnující objem dat nad 2 GB nabízený operátory síťovými.

Jeden z dílčích závěrů analýzy konstatuje, že k dnešnímu dni a ani ve střednědobém výhledu následujících 5 let nelze bez regulačního zásahu očekávat zásadní změnu v míře efektivní hospodářské soutěže na velkoobchodním ani podřazeném maloobchodním trhu mobilních služeb.

Hromadná výpověď vyvolala zákrok úřadu

„Důležitým milníkem byl okamžik, kdy T-Mobile vypověděl smlouvy vícero virtuálním operátorům. Jejich existence obecně není v situaci, kdy je velkoobchodní cena mobilních dat výrazně vyšší než maloobchodní, dlouhodobě ekonomicky možná. Máme zprávy, že podnikání mnohých z nich je přímo ohroženo v blízké době. Bylo tedy třeba přikročit k činu. Klíčové samozřejmě bude, jakým způsobem se k navržené regulaci postaví Evropská komise,“ uvedla Hana Továrková, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu. Zavedení regulace bude možné až po jejím schválení ze strany Evropské unie.

Drahá data patří spolu s nedokončenou dálniční sítí a chybějící rychlou železnicí k hlavním konkurenčním nevýhodám českých podnikatelů oproti firmám z jiných zemí EU. K dalším hendikepům patří nedotažená digitalizace a především příliš složitý a nepředvídatelný dotační systém. 

Dalibor Dostál

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme