Degradace půdy v Kazachstánu

Kazachstán se dlouhodobě potýká s problémem degradace půdy. Ke zhoršení situace přispívají jak globální změny klimatu, tak i nevhodné pracovní postupy ze strany zemědělců.

Kazašští vědci odhadují, že z celkového 272,5 mil. ha území Kazachstánu je 180 mil. ha náchylných k desertifikaci. Degradační procesy působí jak na půdě v průmyslových oblastech, tak na zemědělské půdě.

Ilustrační fotografie

Z celkového území Kazachstánu představuje 214 mil. ha plocha zemědělské půdy, z toho potom 178 mil. ha tvoří pastviny a 26,7 mil. ha orná půda.

Z rozlohy pastvin je 27,1 mil. ha klasifikováno za středně a těžce zasažené, tj. extrémně degradované. Podobně je tomu i u orné půdy, kde je takto poškozeno 9,5 mil. ha. Zbytek zemědělské půdy trpí zasolením, větrnou nebo vodní erozí.

Problému s degradací půdy nepřispívá ani fakt, že Kazachstán nemá v této oblasti jasně definovanou strategii, která by zabránila ztrátě úrodné půdy.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví
• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme