Dejte sbohem petkám a žijte zdravěji

Voda. Ve své čisté podobě zdroj i kolébka života. Pro mnohé samozřejmost, pro mnohé nedosažitelný luxus. Ale i ti, kteří si váží čisté vody a přírody, přemýšlejí nad tím, jak si této výsady užívat bez další zátěže pro životní prostředí.

Slezská univerzita proto pro své studenty a zaměstnance dohodla do svých budov s největším pohybem studentů instalaci zdroje čerstvé, mikrofiltrované vody, kterou si lze natočit do vlastní láhve a vyloučit tak ze své spotřeby mnoho kilogramů plastů z PET lahví.

Ilustrační fotografie

Péče o životní prostředí a boj o udržení podmínek pro život na Zemi pro nás i naše potomky tak, jak je známe, není v dnešní době již předmětem zájmu několika excentriků, ale seriózní životní filozofií mnohých. Potěšitelné je, že otázka životního prostředí není lhostejná především mladým lidem, jejichž názor bude pro budoucnost naší planety rozhodující. Protože především právě ti se aktivně zajímají, jak uzdravit svět ze záplavy plastových odpadů, rozhodla se Slezská univerzita především svým studentům vyjít vstříc a vstoupit do společného projektu Filtermac. Tento český ekologický produkt nabízí moderní alternativu k balené vodě – filtrační stanice, ze kterých si lze načerpat čerstvou mikrofiltrovanou, perlivou i neperlivou vodu do své vlastní přinesené lahve.

„Instalace zařízení Filtermac je součástí širšího záběru opatření, která by měla Slezskou univerzitu posunout blíže k naplňování principů udržitelného provozu a dalšího rozvoje,“ vysvětluje Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., prorektor Slezské univerzity pro strategii a komunikaci a dodává: „Celý svět řeší palčivé otázky klimatu i dopadů lidské činnosti na přírodu, naše univerzita nemůže stát stranou.“

Pro instalaci zdrojů zdravé vody Slezská univerzita poskytla prostory, které také na své náklady stavebně upravila a zabezpečila pro ně přípojné body vodovodního řádu, elektřiny a kanalizace.

Ilustrační fotografie

Filtrovací stanice tak budou postupně dostupné celkem na 4 místech:

  • Fakultě veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 14
  • Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, Masarykova třída 37
  • Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Univerzitní náměstí 3
  • Fyzikálním ústavu v Opavě, Bezručovo náměstí 13

V Karviné se již zprovoznění filtrační stanice zkraje měsíce dubna uskutečnilo, opavské univerzitní součásti své instalace aktuálně připravují. Aby byla zajištěna finanční udržitelnost projektu, bude používání zařízení zpoplatněno, kdy z poplatků bude hrazena údržba a provoz. Výši uživatelského tarifu si pak může každý zvolit podle sebe a minimální poplatky nikoho určitě nezruinují. Studenty určitě nadchne, že svou spotřebu si mohou řídit moderním způsobem, a to prostřednictvím aplikace pro chytré telefony, systém si také mohou vyzkoušet na 30 dní zdarma.

Redakčně upravená tisková zpráva Slezské univerzity v Opavě

Doporučujeme