Dekarbonizace, cirkulární ekonomika a vývoj zelených technologií jsou zásadními tématy pro udržitelnost ve stavebnictví

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) navštívil Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (ČVUT UCEEB), kde se seznámil s aktuálním výzkumem a novými technologiemi pro šetrné budovy a města budoucnosti.

Hlavními tématy jednání byla udržitelnost ve stavebnictví, cirkulární ekonomika a čistá energetika pro budovy a města.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) navštívil Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (ČVUT UCEEB) | ČVUT

Ministr se zástupci centra diskutoval budoucnost českého stavebnictví a energetiky. „Kromě toho, že systematická úspora energie v budovách a městech je významným nástrojem na cestě k dodržování klimatických závazků, stává se dnes i strategickou bezpečnostní výhodou,” říká Antonín Lupíšek, ředitel pro vědu a výzkum ČVUT UCEEB.

S budovami a stavebnictvím souvisí třetina emisí skleníkových plynů produkovaných v ČR. Důležitým nástrojem pro dekarbonizaci stavebnictví jsou kvalitní energetické rekonstrukce budov, které Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje.

České firmy se do cirkulární ekonomiky nehrnou. Mohly by přitom výrazně ušetřit

„Na ministerstvu poskytujeme přes Státní fond životního prostředí ČR investiční podporu na úspory energií v rodinných a bytových domech od roku 2009, a to přes Novou zelenou úsporám. Celý program jsme navíc aktuálně zjednodušili a zpřístupnili tak, aby na dotaci dosáhlo více domácností. Díky podpořeným opatřením je potenciál každoroční úspory 1,44 miliony tun uhlí, tedy 4,5 % celkové roční spotřeby uhlí v České republice. Celkem tak může dojít k ročnímu snížení emisí CO2 o 2,7 milionů tun, což je obrovské číslo,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Sledování a snižování uhlíkové stopy ve stavebnictví se ČVUT UCEEB dlouhodobě věnuje. Vyvinulo mimo jiné národní certifikační nástroj SBToolCZ, který je možné použít pro šetrné zadávání veřejných zakázek ve vazbě na EU Taxonomii.

Ilustrační fotografie

Jako významná témata čisté energetiky byly zmiňovány zvýšení využití obnovitelných zdrojů v budovách a městech, energetická flexibilita a budoucí možnosti využití zeleného vodíku. Pro stavebnictví je velmi důležité zvýšení míry využívání přírodních materiálů, zejména dřeva pro výškové budovy. „V současné době řešíme možnosti úprav požárních předpisů tak, aby byla usnadněna výstavba vícepodlažních dřevostaveb,“ informoval ředitel ČVUT UCEEB Robert Jára.

Cirkulárnímu Česku jsme o krok blíž. Vláda schválila první Akční plán pro cirkulární ekonomiku do roku 2027

Na významu také nabývá potřeba zavádění principů cirkulární ekonomiky, které umožní šetřit primární suroviny a snížit množství odpadů ve stavebnictví. „Do budoucna je velkým tématem recyklace izolačních materiálů, dřeva ale i primárních stavebních materiálů, jako je například beton,“ uvedl ministr Hladík s tím, že už dnes je v programu Nová zelená úsporám povinností recyklovat zbylý odpad z rekonstrukcí nejméně ze 70 %. 

Ministr navštívil vývojové laboratoře a zmínil důležitost špičkového výzkumu a vývoje v oblasti šetrných technologií v ČR a rychlého přenosu do praktických aplikací dostupných na trhu. Domácí vývoj zelených technologií může do budoucna vytvořit zajímavé exportní příležitosti pro český průmysl.

„Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT je skvělým místem pro vědu a výzkum a navíc je vzorem i pro ostatní. Jen díky takovýmto místům se Česká republika může stát lídrem ať už v energetice, stavebnictví nebo v jiném odvětví a já chci moc poděkovat všem, co na tom už pracují,“ dodal ministr Hladík.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme