Dekarbonizace ekonomiky: Latinská Amerika následuje kurz Kostariky

Kostarika jako první země na světě představila svůj plán na úplnou dekarbonizaci ekonomiky a postupně se k ní plánují přidat další země Latinské Ameriky. Region již delší dobu propaguje produkci energie z obnovitelných zdrojů: velký význam má zejména vodní energie, nicméně i důležitost dalších zelených zdrojů roste rychlým tématem. Za nejčistší země jsou z tohoto hlediska považovány Kostarika, která energie z obnovitelných zdrojů tvoří přes 90 % veškeré produkce, a Uruguay, která v roce 2018 několik dní po sobě fungovala pouze na zelenou energii. Země Latinské Ameriky se také budou muset vypořádat s tím, že v budoucnosti jejich státní kasy přijdou o finanční příspěvek pocházející z fosilních paliv, který v regionu průměrně dělá 200 miliard USD ročně. Dalšími výzvami, které před Latinskou Amerikou stojí, jsou na příklad elektrizace dopravy, omezení produkce emisí v zemědělském sektoru, to znamená snížení nadměrného chovu dobytka (zejména Brazílie, Argentina a Uruguay), a zastavení odlesňování.


  • Země: MX – Mexiko, CR – Kostarika
  • Datum zveřejnění: 25.02.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: América Economía

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Kostarika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme