Dekonta získala cenu rozvojového programu OSN v Bosně a Hercegovině

Česká společnost Dekonta slaví úspěšných 10 let činnosti v Bosně a Hercegovině. Od roku 2012 spolupracuje s místním partnerem a dalšími odborníky na zavedení technologie biosanace zeminy, kalů i stavebních odpadů kontaminovaných ropnými deriváty a ropou.

Rozvojový program OSN (UNDP) v Bosně a Hercegovině udělil letos v září Dekontě cenu za naplňování Cílů udržitelného rozvoje, její inovativní řešení a přístupy. Dekonta na místním trhu zavádí vlastní biosanační technologie.

Ilustrační fotografie

„Náš úplně první větší projekt začal v roce 2014, kdy jsme po dvou letech získali potřebné povolení pro biosanační centrum v Lukavaci u města Tuzla. Jedná se o společnou investici Dekonty a místního partnera Kemeko BiH. V březnu 2018 bylo otevřeno biosanační centrum a na konci roku 2019 bylo přijato první množství kontaminované půdy k ošetření,“ uvádí současná ředitelka Dekonty v Sarajevu Maja Čolović Daul.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Bioremediace v režii Dekonty

Bioremediace, kterou se nové centrum zabývá, je ekonomicky a ekologicky přijatelná metoda řízeného nakládání s odpady, jež snižuje hladinu znečišťujících látek v půdě nebo odpadech na přijatelnou úroveň. Biosanační centrum je první svého druhu v zemi a vzniklo jako výsledek myšlenky upravovat půdu ekologicky přijatelným způsobem a opětovným využitím vyčištěné půdy.

„Dosud bylo v centru zpracováno asi 1500 tun kontaminované zeminy a kalů převážně z pilotních projektů, protože v zemi nebyl realizován ani jeden projekt sanace celé lokality. Proces biosanace nebezpečných odpadů je oproti jejich vývozu třikrát levnější,“ upřesňuje Mája Čolović Daul.

Úspory dosažené jedním takovým projektem biosanace nebezpečných odpadů oproti klasickému vývozu z Bosny a Hercegoviny do Evropské unie jsou značné. Záměrem společnosti je, aby otevření centra podnítilo zákonodárné a výkonné orgány k rozšíření právních předpisů souvisejících s ochranou půdy.

Ilustrační fotografie

Rozvojová spolupráce

Kromě tradičního obchodu je společnost Dekonta aktivní i v oblasti rozvojové spolupráce. Společnost je zapojena do projektu České rozvojové agentury s názvem Umělé mokřady zlepšují životní podmínky v rurálních oblastech rozvojových zemí. Projekt je založený na systému kořenové čistírny odpadních vod využívající přirozených samočistících procesů, které můžeme pozorovat v přírodě v mokřadních ekosystémech.

Po vzniku biosanačního centra Dekonta zintenzivnila práce na rozvojových projektech s cílem čištění kalů z čistíren odpadních vod, které v zemi představují závažný problém. Svou odbornost, kvalitu a českou preciznost prokázala Dekonta i tím, že realizuje rozvojové projekty podporované nejen českou vládou, ale i dalšími významnými donory v zemi, jako jsou Světová banka, EBRD, Sida, GIZ, UNDP a místní Federální fond ochrany životního prostředí.

„Za posledních deset let jsme s lokálními a externími spolupracovníky realizovali přes 30 projektů, převážně se zaměřením na hodnocení dopadů a rizik infrastrukturních projektů a nakládání s nebezpečným odpadem. Snažíme se podílet na výzkumu a vývoji nakládání s odpady a inovovat nové technologie,“ přibližuje Maja Čolović Daul.

Menší čistírny odpadních vod

Dlouhodobě se Dekonta aktivně zabývá inovací a implementací kořenových systémů pro čištění odpadních vod pro malé obce nebo jednotlivá zařízení. Hledá vhodné lokality ve venkovských oblastech Evropy i mimo ni, kde nabízí jednoduché, levné a inovativní řešení naléhavého problému vypouštění odpadních vod do životního prostředí bez předchozího čištění.

„Výsledkem tohoto úsilí bylo dokončení a zprovoznění demonstrativního příkladu vybudovaných mokřadů v Goražde, v místní komunitě Bogušići v roce 2019 za podpory programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor České rozvojové agentury. Stejně jako v České republice není zavádění nových systémů jednoduché a přímočaré, ale naše společnost v něm vidí jedno z nejpoužitelnějších řešení založených na přírodních procesech,“ upozorňuje Maja Čolović Daul. Budoucnost firmy v Bosně a Hercegovině vidí současná ředitelka v aplikaci přírodních systémů a úpravách vzduchu zejména v potravinářském průmyslu.

O úspěchu české společnosti v zemi svědčí i ocenění od UNDP v Bosně a Hercegovině. UNDP udělilo společnosti Dekonta letos v září roku 2022 cenu za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN a přínos v oblasti inovativních řešení a přístupů. Zároveň je společnost v Bosně a Hercegovině oceňována za to, že inspiruje ostatní v oblasti vytváření kvalitních pracovních míst a udržení talentů v zemi.

Ilustrační fotografie

Díky vlastnímu vývoji do Evropy, Asie i Afriky

Dekonta je mezinárodní poskytovatel environmentálních služeb a technologií s kancelářemi v celé Evropě a partnerstvími v Asii a Africe. Od roku 1992 poskytuje na míru šitá řešení pro environmentální výzvy a problémy různých průmyslových odvětví, mezinárodních a národních organizací. Tato česká společnost se opírá o jedno z nejaktivnějších oddělení výzkumu a vývoje v České republice. Každoročně se účastní několika výzkumných projektů ve spolupráci s českými univerzitami, mezinárodními společnostmi a institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem.

Ředitelka společnosti Dekonta BH Maja Čolović Daul je zkušená odbornice na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady, která se podílela na mnoha celostátních projektech a iniciativách. Její odborné znalosti pomohly společnosti Dekonta BH nastavit cestu k vedoucímu postavení v oblasti udržitelného nakládání s odpady a ochrany životního prostředí v Bosně a Hercegovině.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autoři: Ines Terza, Aleš Ottmár.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme