Delegace českých podnikatelů navštívila Polsko

Šestičlenná senátní delegace vedená předsedou Senátu PČR Milošem Vystrčilem navštívila ve dnech 30. a 31. srpna 2021 Polsko. Součástí návštěvy byla i delegace podnikatelů organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Tematicky během oficiálních jednání s polskou stranou – s předsedou Senátu Tomaszem Grodzkim, předsedkyní Sejmu Elzbietou Witek, prezidentem Andrzejem Dudou i místopředsedou vlády a ministrem kultury Piotrem Glinskim – rezonovaly zejména otázky bezpečnosti, ať již aktuální, v souvislosti se vzájemnou spoluprací při evakuaci z Afghánistánu, či dlouhodobé, jako je hybridní válka či rozpínavost Ruska.

Delegaci tvořili zástupci téměř dvou desítek českých firem z oborů energetiky, dopravní infrastruktury, dopravy, farmaceutického průmyslu, strojírenství či ICT, v jejím čele pak stanul prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. „Jedná se o naši první podnikatelskou misi doprovázející předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Jsem velmi rád, že i předseda Senátu vyslyšel náš apel na restart podnikatelských misí a přizval na svou zahraniční cestu české exportéry a podnikatele. Polsko je pro české firmy významný rostoucí trh, který nabízí řadu atraktivních příležitostí,“ uvedl prezident Hanák na úvod mise.

Ve Varšavě i ve Štětíně se zástupci českého byznysu zúčastnili podnikatelského fóra, které proběhlo v úzké spolupráci s místními partnery, jmenovitě Polskou radou byznysu v případě Varšavy a Byznys klubem Štětín. Nedílnou součástí podnikatelského programu byly business-to-business schůzky s polskými protějšky. V souhrnu měli zástupci českého byznysu možnost setkání s více než padesátkou konkrétních polských firem se zájmem o spolupráci.

Delegace podnikatelů se zúčastnila rovněž slavnostního otevření kanceláře nového honorárního konzula ČR ve Štětíně Martina Smětáka. Podpora obchodně-ekonomických vztahů patří mezi klíčové náplně činnosti honorárního konzula, kontakt s honorárním konzulem Smětákem tak pro řadu ze zúčastněných firem může být nenahraditelný při pronikání do regionu Západního Pomořanska.

Rostoucí zájem českých podnikatelů a exportérů o Polsko se opírá o dlouhodobé trendy. Polsko je z pohledu České republiky třetím největším obchodním partnerem v objemu vývozu z České republiky i dovozu do ní. Celkový objem vzájemného obchodu dosáhl v roce 2020 hodnoty 22,2 miliardy euro. Přestože to byl ekonomicky nesmírně těžký pandemický rok, na vzájemném obchodu se to téměř neprojevilo.

Členkou delegace předsedy Senátu PČR byla také místopředsedkyně Akademie věd ČR Ilona Müllerová, která se setkala s místopředsedou Polské akademie věd prof. Romanem Słowińskim. Oba místopředsedové vyhodnotili spolupráci mezi polskými a českými výzkumníky a jednali také o plánovaných společných aktivitách českých a polských vědců. Místopředsedkyně Müllerová navštívila kolegy z Ústavu základního technologického výzkumu Polské akademie věd.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko).

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí

Doporučujeme