Delegace ze Somalilandu navštívila Českou republiku

Delegaci představitelů Somalilandu, vedenou náměstkem ministra zahraničních věcí Somalilandu Yusufem Osmanem, přijal dne 7. října 2020 náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa.

Česká republika má zájem rozvíjet oboustranně prospěšné vazby se všemi africkými zeměmi. V rámci postkonfliktní obnovy Somálska jde o Somaliland, který je dlouhodobě stabilní a relativně prosperující součástí tohoto státu.

Mezi hlavní témata jednání náměstka ministra zahraničních věcí ČR Martina Tlapy s somalilandskou delegací patřila podpora rozvoje vzájemného obchodu mezi ČR a tímto regionem a navázala tak na letošní lednovou návštěvu somalilandské delegace na meziministerské úrovni. Náměstek Tlapa vyjádřil podporu ekonomickému a sociálnímu rozvoji Somalilandu, který by se perspektivně mohl stát zajímavým partnerem pro řadu českých společností.

Díky klidným podmínkám se hospodářství Somalilandu může relativně úspěšně rozvíjet. Významný ekonomický potenciál má přístav Berbera ležící v Adenském zálivu, při jedné z nejdůležitějších světových námořních cest, která spojuje Evropu s Asií. Přístavu ovšem chybí moderní infrastruktura.

Rozhodujícím odvětvím je zemědělství, zejména živočišná výroba. Vývoz živých hospodářských zvířat představuje zhruba 60 % HDP a 80 % devizových příjmů Somalilandu. Pro další zvýšení vývozu je nutno diverzifikovat produkci, tj. zejména začít s vývozem zpracovaného masa a také se zpracováním vedlejších produktů (zejména kůží). To znamená vybudování masokombinátů a chladírenských, příp. mrazírenských kapacit, zásadním problémem je ovšem nedostatek elektrické energie pro tyto provozy.

Přes problémy, kterým tento region čelí, je zde díky dlouhodobějšímu relativně klidnému vývoji vrstva agilních, vzdělaných a prosperujících podnikatelů a obchodníků, kteří hledají zahraniční partnery. Mezi priority somalilandské vlády patří budování fyzické infrastruktury především v oblasti energetiky, dopravy a vodohospodářství.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie).

• Teritorium: Afrika | Somálsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme