Demokratická republika Kongo se vrací na mapu exportérů

EGAP provedl změny v hodnocení rizikovosti trhů. Křehká stabilita vrací vysoce rizikovou Konžskou demokratickou republiku na mapu exportérů.

Představenstvo EGAP rozhodlo o zrušení nepojistitelnosti vývozu do této země především kvůli jejímu nízkému zadlužení a rychlému ekonomickému růstu.

Ilustrační fotografie

Ekonomika je hnána hlavně těžbou nerostných surovin. Tuzemským exportérům tak při splnění stanovených podmínek může EGAP nově pojistit drobné obchodní případy směřované právě do Konga.

V roce 2018 došlo v zemi k prvnímu mírovému předání moci od roku 1960, kdy se zbavila nezávislosti na Belgii. Politická a bezpečnostní situace ovšem zůstávají stále velmi křehké, na východě země probíhá ozbrojený konflikt. Přes rychlý ekonomický růst okolo 6 % ročně ale Kongo zůstává jednou z nejchudších zemí světa.

Konžská ekonomika je silně závislá na těžbě. Země je významným vývozcem mědi, kobaltu či zlata. Pro investory do těžby představuje velmi vysoké riziko včetně intervencí vlády do změn v podmínkách kontraktů. Vedle těžby nerostů nabízí příležitosti v zemědělství a zejména hydroenergetice, kde má jeden z největších potenciálů na světě. Z pohledu OECD spadá do kategorie, která představuje největší míru rizika.

Převzato z Magazínu ze světa exportu (34/2023). Autor: Jiří Nakládal

• Teritorium: Afrika | Kongo (Kinshasa) | Zahraničí

Doporučujeme