Demontáž reaktorů v litevské jaderné elektrárně Ignalina

Jaderná elektrárna Ignalina podepsala 11. ledna 2023 dva kontrakty na návrh technologie vyřazování dvou jaderných reaktorů z provozu.

Technologii demontáže reaktorů bude vyvíjet konsorcium vedené společností Westinghouse Electric Spain (dceřiná společnost americké Westinghouse Electric) sestávající dále z Jacobs Slovakia s.r.o. a Litevského energetického institutu, a také konsorcium vedené francouzskou společností Electricite de France, sestávající dále ze společnosti Graphitech. Odhadované náklady jsou 11 mil. EUR (bez DPH). Projekt je financován Evropskou komisí společně s Centrální agenturou pro řízení projektů (CPVA).

Jaderná elektrárna Ignalina | Rokas Tenys / Shutterstock.com

Předběžné smlouvy s dodavateli byly podepsány koncem prosince 2022 na dobu čtyř let, maximální cena každé předběžné smlouvy činí 5,5 mil. EUR (bez DPH). Projekční služby pro technologie demontáže reaktorů budou poskytovány ve dvou etapách. Během první etapy bude vypracován koncept demontáže reaktoru. Každý dodavatel navrhne dvě inženýrská řešení pro vyřazení reaktorů z provozu a nakládání s odpady.

JE Ignalina po konzultaci se zainteresovanými stranami – Evropskou komisí, Ministerstvem energetiky Litevské republiky a CPVA – vyhodnotí navržené možnosti a vybere nejlepší koncept, na jehož základě budou zakoupeny technické návrhy a licenční služby pro demontáž reaktorů. Práce druhé etapy (technologický projekt, bezpečnostní zpráva a další dokumenty) zaměřené na další rozvoj vybraného konceptu demontáže reaktorů budou pořízeny samostatným nákupem po dokončení realizace uzavřených předběžných kontraktů.

Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Vyřazení dvou nejvýkonnějších reaktorů typu RBMK-1500 z provozu je prvním projektem demontáže takové jaderné elektrárny v celosvětové praxi. Ruské reaktory typu RBMK-1500, postavené v 80. letech minulého století, byly v té době nejvýkonnější na světě. Jejich demontáž v JE Ignalina by měla začít v roce 2028. Na tyto práce JE Ignalina vypíše samostatná výběrová řízení, která budou financována z prostředků programu EU Ignalina.

Litva se při vstupu do EU zavázala svoji jedinou jadernou elektrárnu, která je na Západě považována za nebezpečnou, uzavřít. Elektrárna byla odstavena na konci roku 2009 a její uzavření by mělo být dokončeno do roku 2038.

Projekt demontáže reaktorů v JE Ignalina by mohl představovat zajímavou příležitost i pro české subdodavatele. Pro více informaci sledujte veřejné zakázky publikované v litevštině na portálu veřejných zakázek nebo kontaktujte obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu (Dr. Kristina Karvelyte, tel.: +370 5 266 10 56).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autorka: Dr. Kristina Karvelyte, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Litva | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme