Den rovnosti platů letos připadá na 10. března

O 69 dní déle musí žena v Česku v roce 2021 pracovat, aby dosáhla na stejnou výplatu jako muž v roce 2020. Dnem, kdy ženy dorovnají rozdíl v platech, je tak letos středa 10. března. Oproti loňsku je to o 3 dny méně. Přesto se Česká republika tímto výsledkem dlouhodobě řadí k nejhorším státům EU.

Největším „viníkem“ rozdílu mezi platovým ohodnocením žen a mužů je dlouhodobě podceňování neplacené práce žen, jako je péče o domácnost a děti. „Jde o velké množství času, které ženy nemohou věnovat svému profesnímu rozvoji nebo konkrétní práci. Právě tady vzniká velký rozdíl. Vždyť v Česku vydělávají v průměru o 18,9 % méně než muži. A to je opravdu vysoké číslo, které ovlivňuje budoucnost žen v Česku. Od výše platu se totiž odvíjí budoucí výše penze, kterou budou pobírat. Pro ženu, která bude v penzi sama to mnohdy může znamenat bezprostřední ohrožení chudobou. A bohužel opatření související s COVID-19 tento problém ještě prohlubují,“ říká ředitelka pořádající organizace Business & Professional Women CR Lenka Šťastná.

Na problematiku nerovného odměňování žen a mužů upozorňuje každoročně konference Equal Pay Day, jejíž 12. ročník s podtitulem Počítejte s námi se letos koná ve dnech 26. 3. až 1. 4. 2021. Jejím cílem je ukázat témata hýbající společností v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně, skrze příběhy lidí, kteří se je nebojí sdílet, s příklady dobré české i mezinárodní praxe, které fungují.

Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci v Česku se Equal Pay Day uskuteční online. „Díky tomu můžeme dát větší prostor vystoupit úspěšným ženám a mužům, jejichž účast by při „klasickém“ průběhu akce v některých případech nebyla možná. Ať už kvůli tomu, že jsou ze zahraničí, nebo velmi pracovně vytížení. Moc mě těší, že letos přijala pozvání promluvit například Danuše Nerudová, významná česká ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a aktivní členka platformy KoroNerv nebo Jackie Brock Doyle, ředitelka komunikace Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF), jejíž práci oceňuje i britská královna Alžběta II.,“ prozrazuje Lenka Šťastná.

Dopady nerovného odměňování v praxi

Současná situace spojená s pandemií zcela odkryla praktické dopady nerovného odměňování žen. Jedním z oborů, kde je právě rozdíl největší je zdravotnictví. To se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, který tradičně tvoří z velké části ženy. Pandemie a s ní spojená vládní opatření na něj ještě více upozornila. Vypadla řada lékařek, sester a dalšího pomocného personálu, které musely zůstat doma s dětmi.

„Společnost zůstala závislá na profesích a sektorech, které jsou trvale podhodnoceny či obsazeny z většiny ženami. Faktem je, že ve zdravotní a sociální péči dosahují rozdíly v odměňování žen a mužů až 24 %. Takže pokud rodina v nastalé situaci volí menší ekonomické riziko, tak doma s dětmi zůstávají matky. Ty pak citelně chybí v zařízeních péče, sociálních službách a zdravotnictví,“ říká Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI.

Equal Pay Day kromě desítek hostů na konferenci nabízí také na 60 mentorek – žen, které jsou špičkami ve svých profesích a v rámci mentoringového dne poskytují dalším ženám svůj čas a znalosti, sdílí s nimi své příběhy, úspěchy i neúspěchy. Cílem konference i mentoringového dne je inspirovat, motivovat a posouvat ženy prostřednictvím otevřeného sdílení příběhů a zkušeností blíž k jejich snům. Podpořit je v tom, aby se nebály chtít víc, a to především v kariéře, kde ženám nechybí znalosti, ale často mají strach využít příležitosti, které se jim nabízí.

Akce Equal Pay Day je součástí celosvětové kampaně Equal Pay Day, kterou v roce 2009 zahájila mezinárodní federace žen Business & Professional Women International, jedna z nejvlivnějších ženských organizací na světě. Kampaň upozorňuje na platovou nerovnost mezi ženami a muži. Akce podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou vzdělávání, mentoringu a networkingu. V České republice je organizátorem Equal Pay Day veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s.

Redakčně upravená tisková zpráva organizace Business & Professional Women CR

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme