Deset hlavních výzev pro podnikání v České republice

Česká republika dlouhodobě láká zahraniční firmy, které chtějí rozšířit své aktivity do střední a východní Evropy, a to díky své strategické pozici, vzdělané pracovní síle a konkurenceschopné infrastruktuře. Česko je jednou z nejúspěšnějších zemí regionu, co se týká přitažlivosti pro přímé zahraniční investice. V současné době tu funguje v různých sektorech více než 173 tisíc firem, za nimiž stojí zahraniční kapitál.

Česká republika se nachází blízko průmyslové páteře Evropy, a jelikož leží v blízkosti spotřebitelských a výrobních center, je díky své centrální poloze považována za nejlepší volbu pro investice do dopravy a logistiky. To, spolu se členstvím v Evropské unii, z ní činí ideální zemi pro vstup na jednotný evropský trh s jeho 502 miliony spotřebiteli.

Další výhodou země její dopravní síť, jedna z nejlépe fungujících v regionu střední a východní Evropy, která je hodnocena jako jedna z nejlepších na světě z hlediska hustoty. Česká republika se tak stává ideální dodavatelskou základnou a vynikajícím distribučním centrem. Dobré hospodářské výsledky v době globálního ekonomického propadu jsou další ze silných stránek země.

Nicméně přes snahy o zlepšení ve veřejném i soukromém sektoru je Česká republika stále považována za prostředí, kde je podnikání obtížné a pro jeho rozvoj je naprosto nezbytná spolupráce s těmi, co znají místní prostředí.

Česká republika je pro zahraniční investory stále lákavá, ale podnikání v zemi může být silně problematické, pokud nemáte v týmu místního spolupracovníka. Na co se tedy investor musí připravit?NEPŘEHLÉDNĚTE!

Připravili jsme pro vás SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2016

Start podnikání

Světová banka a Mezinárodní finanční korporace (IFC) staví Českou republiku na 93. místo na světě z hlediska obtížnosti zahájení podnikání, a to hlavně z důvodu byrokratických překážek, které stojí v cestě začínajícím společnostem. Firmy musí kromě jiného nechat notářsky ověřit své zakládací listiny a nájemní smlouvu a vyřídit potřebné náležitosti na živnostenském odboru a místně příslušném obchodním soudu.

Stavební povolení

Získání stavebního povolení předchází 21 různých kroků, které trvají v průměru 247 dní. Firmy musí navštívit velké množství různých úřadů, od městského úřadu přes místního dodavatele elektřiny, dopravní úřad a požárníky až po katastr nemovitostí a další státní úřady.

Dodávky elektřiny

V oblasti dodávek elektřiny se podle Světové banky a IFC umístilo Česko o něco lépe, a to na 42. místě na světě. Státní distribuční společnost PRE distribuce provádí kontroly a další práce. Získat smlouvu o připojení k síti a doba čekání na schválení připojení může trvat až čtyři měsíce.

Zápis nemovitosti

V rámci zřízení místa podnikání je zápis nemovitosti mnohem snazší a hladší proces. Přesto zabírá v průměru až 31 dní, z čehož nejvíce času strávíte vyřizováním zápisu do katastru nemovitostí.

Získání úvěru a ochrana investorů

Díky dobré dostupnosti informací o úvěrové historii občanů a firem je získání úvěru v České republice relativně snadné. Na druhou stranu ale není příliš rozvinutý institut ochrany investorů a z hlediska indexu zveřejnění a indexu vnitřního obchodování se řadí Česká republika pod průměr zemí OECD.

Placení daní

Ačkoliv právnické osoby platí různé daně a zálohy jen v osmi termínech v průběhu celého roku, zpracování daní může zabrat až 405 pracovních hodin. Jen zpracování podkladů pro sociální zabezpečení zabere 217 hodin a zpracování daně z příjmu právnických osob a DPH také trvá poměrně dlouho. V tomto ohledu řadí Světová banka a IFC Českou republiku na celosvětové 122. místo.

Přeshraniční obchod

Obchodování přes hranice je oblast, ve které se podle Světové banky a IFC Česká republika umístila na první pozici. Příprava podkladů pro vývoz zboží trvá jen hodinu, a stejně tak je tomu i při dovozu zboží. Celý proces vyžaduje vyplnění jen čtyř dokumentů. Poté je možné zboží dát k přepravě a neplatí se žádné poplatky. 

Vymahatelnost smluvních závazků

Celých 611 dní v průměru zabere proces vymáhání smluvních závazků a náklady na něj jsou vyšší, než je průměr OECD. Soudní proces, rozsudek a jeho výkon mohou být velmi pomalé.

Řešení insolvence

V případě insolvence lze očekávat, že z každého dolaru získáte zpět 66 centů, což je méně, než je průměrných 72,3 centu v zemích OECD. Insolvenční řízení trvá v průměru 2,1 roku.

Kultura

Češi nemají rádi konfrontace a jejich jednání může být vyhýbavé. Neradi říkají jasné ano či ne a mají tendenci se vyhýbat přímé odpovědi, na což může být z počátku obtížné si zvyknout. Je důležité neztrácet trpělivost a nechat partnery pracovat vlastním tempem.

Analýza TMF Group

• Témata: Konkurenceschopnost

Doporučujeme