Design pro export

Možnost zvýhodněné spolupráce s profesionálními designéry z Adresáře designérů CzechTrade a prezentace na specializovaných zahraničních akcích.DESIGN – Individuální spolupráce s designérem

Příjem Přihlášek probíhá od 16. 7. 2016 do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání limitního příspěvku na poskytování podpory de minimis.

  • Podpora formou zvýhodněných služeb designérů z Adresáře designérů CzechTrade ve výši 50 % způsobilých výdajů (maximálně 50 000 Kč).
  • Zvýhodněná služba zahrnuje analýzu stavu designu a konkurence, definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, finanční analýzu nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při výrobě prototypu). Provedené činnosti a jejich výstupy budou obsahem Zprávy z individuální spolupráce s designérem, kterou na základě podkladů od firmy a designéra zpracuje agentura CzechTrade.
  • Specifikaci, podmínky využití zvýhodněné služby a způsob zasílání přihlášek naleznete ve Výzvě č. 1.
  • Do projektu je možné se zapojit zasláním Přihlášky a splněním Výběrových kritérií.

DESIGN – Propagace průmyslového designu v zahraničí

Příjem Přihlášek probíhá od 21. 11. 2016 do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání limitního příspěvku na poskytování podpory de minimis.

  • Podpora individuálních expozic na vybraných specializovaných zahraničních akcích formou zvýhodněných služeb ve výši 50 % způsobilých výdajů (maximálně 130 000 Kč).
  • Zvýhodněná služba zahrnuje pronájem výstavní plochy, poplatek/ky za účast na akci, návrh designu individuálního stánku a jeho realizace, marketingové materiály a propagace účasti, překlady tiskovin k dané zahraniční akci, zveřejnění v brožuře „Design pro konkurenceschopnost“. Podrobné informace k účasti na zahraničních akcích za zvýhodněných podmínek a způsob zasílání přihlášek naleznete ve Výzvě č. 2.
  • Do projektu je možné se zapojit zasláním Přihlášky na akci a splněním Výběrových kritérií.

Souborové přílohy

Definice malého a středniho podniku

Pravidla způsobilosti a publicity

Seznam daňových rájů dle EK

Seznam podporovaných CZ NACE

Design – veletrhy Manuál vizuálního stylu (1MB)

Prohlášení včetně de minimis platné od 01032017

Design Akceptační protokol

• Oblasti podnikání: Design | Služby

Doporučujeme