Deutsche Bank zavede záporné úrokové sazby

Nízké úrokové sazby způsobují německé bance problémy.

Německá banka Deutsche Bank zavede záporné úrokové sazby, aby byla schopna zachovat své stanovené cíle návratnosti pro rok 2022. Dále plánuje banka vnitřní restrukturalizaci s cílem snížit náklady do roku 2022 celkově o 6 mld. EUR na 17 mld. EUR. Do nákladů nejsou zahrnuty náklady na restrukturalizaci, odpisy a odstupné zaměstnancům a je tak možné, že se banka dostane v příštím roce do ztráty. Banka zefektivní procesy i v segmentu privátních zákazníků, kterých má momentálně okolo 20 milionů. Náklady by se měly v privátním bankovnictví snížit do roku 2022 o 1,4 mld. EUR.

Zdroj: www.spiegel.de
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Düsseldorfu

• Teritorium: Německo

Doporučujeme