Devizové příjmy Mexika díky turismu stouply v únoru o 17,4%.

Devizové příjmy z turismu vzrostly během roku 2018 o 5,5 % a dosáhly 22 509,6 milionů dolarů, což dle statistik Mexické Národní banky představuje jen o něco menší hodnotu, než byl příjem z vývozu ropy či příjem z remitencí. Tento trend růstu pokračuje, během letošního února dosáhly tyto divize hodnoty 2 040 milionů dolarů, což dle Národního statistického a geografického institutu (INEGI) reprezentuje meziroční růst o 17,4 %. V tomto roce se tak příjem z cizí měny předpokládá ještě o něco vyšší, než v roce minulém.
Podle INEGI 95,5 % těchto příjmů pochází od mezinárodních turistů, zatímco jen 4,5 % od turistů pohraničních. Během roku 2018 přijalo Mexiko celkem 96,7 milionů turistů, kdy většina do země přijíždí kvůli businessu, studiu, či jen trávit prázdniny. Mexiko bylo v roce 2017 jednou z šesti nejnavštěvovanějších zemí na světě.


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 10.04.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero a La Jornada

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme