DFC a USAID podepsaly memorandum o porozumění týkající se investic na Ukrajině

Americká mezinárodní rozvojová finanční korporace (DFC) a Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) podepsaly s ukrajinskou vládou memorandum o porozumění s cílem přilákat do země investice.

USAID a DFC budou podporovat zásadní rozvojové priority Ukrajiny a její hospodářskou obnovu po invazi Ruska v únoru 2022.

Potřesení rukou nad smlouvou, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Na základě dohody bude ukrajinské ministerstvo hospodářství spolupracovat s USAID na identifikaci a rozvoji iniciativ soukromého sektoru, u nichž bude zvažována podpora DFC.

Denys Šmyhal, předseda ukrajinské vlády, řekl: „Udržitelný růst a oživení Ukrajiny není možné bez soukromého kapitálu. Proto budou zahraniční investice jedním z hnacích motorů oživení naší ekonomiky. Pojištění válečných rizik je nyní klíčovým nástrojem k přilákání těchto investic.“

Převzato z Magazínu ze světa exportu (32/2022). Autorka: Jana Ševcová, Odbor mezinárodních vztahů EGAP

• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme