Didaktický inkubátor – studentský nápad za tisíce. Ideathon Liberec 2023 zná vítěze

Maximální nasazení, minimum spánku a přehršel nápadů, které pomohou rozvíjet region, přinesl letošní ročník soutěže Ideathon Liberec. Zápolili v ní středoškoláci i studenti Technické univerzity v Liberci (TUL) o celkem 120 tisíc korun.

Ve vysokoškolské sekci nenašel přemožitele tým studentů z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL s projektem Didaktického inkubátoru.

Tým z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL zvítězil s projektem Didaktického inkubátoru. Řeší koncept třídní firmy, jež pro spolužáky připravuje didaktické pomůcky. | Agentura regionálního rozvoje

Letošního již třetího ročníku se zúčastnilo 19 studentských týmů, z toho 11 z Technické univerzity v Liberci. Zastoupení měly téměř všechny fakulty. Výsledkem čtyřiadvacetihodinového snažení mohl být podnikatelský plán, mobilní aplikace nebo třeba technický zlepšovák.

Studenti si na startu vybrali jedno ze čtyř témat – rozvoj kompetencí podnikavosti na školách, podpora rozvoje sociální ekonomiky a sociálních podniků v Libereckém kraji, motivace domácností ke snižování emisí skleníkových plynů a otevřená data. A čas se rozběhl. Na nalezení řešení měly týmy 24 hodin.

Vítězný tým Didaktický inkubátor řešil koncept třídní firmy, jež pro spolužáky připravuje didaktické pomůcky. Například mapy. „Škola v našem konceptu šetří náklady a studenti se učí klíčovým kompetencím podnikavosti,“ popsal vítězný projekt kategorie TUL Roman Macek z týmu Didaktický inkubátor.

Liberec Ideathon se již potřetí stanal líhní nových studentských projektů, které pomohou rozvíjet region. | Agentura regionálního rozvoje

„Žáky to zároveň učí podnikavosti,“ dodal jeho kolega Matyáš Doubek krátce před tím, než tým společný projekt představil porotě. Soutěž Ideathon si prý užil: „Bez ohledu na to, jak se umístíme, nám to dalo novou zkušenost. Bylo zajímavé pracovat v týmu, intenzivně přemýšlet nad jedním tématem, konfrontovat názory a najít řešení.“

Řada týmů pracovala v sídle podnikatelského inkubátoru Lipo.ink celou noc. Vojtěch Gerö z týmu Bouráků složený ze čtyř prváků Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL spal jen patnáct minut, jeho parťák Vojtěch Hejsek oči nezamhouřil vůbec.

Ajťáci pracovali v sekci otevřená data a do poslední chvíle na noteboocích ladili aplikaci Plamínek. Ta po vložení adresy upozorní například zájemce o koupi pozemku na všechny povodně, které dané místo v minulosti ohrozily. Ukáže také nejbližší hasičskou zbrojnici. „Chtěl jsem si zkusit udělat větší projekt, který by vyžadoval intenzivní práci v týmu. Je to výborná zkušenost,“ řekl Vojtěch Gerö.

Do letošního Ideathonu se zapojilo devatenáct týmů čítajících šedesát dva studentů středních škol a téměř všech fakult Technické univerzity v Liberci. | Agentura regionálního rozvoje

Cílem Ideathonu je poskytnout studentům prostor pro rozvoj podnikavosti a vyzkoušet jejich schopnost pracovat pod stresem. Místo frontálního učení je zapojit do řešení reálných výzev z praxe a zároveň je obohatit o znalosti a zkušenosti mentorů s bohatými profesními zkušenostmi. Studentské týmy také musí své úsilí obhájit před porotou v krátké několikaminutové prezentaci obvyklé ve startupovém světě.

Celkem sto dvacet tisíc korun pro nejlepší týmy věnovali do soutěže hlavní partneři soutěže Liberecký kraj a Technická univerzita v Liberci. „Od Ideathonu očekáváme především zapojení mladých lidí do řešení problematiky kraje. Jdeme do toho se záměrem podchytit názory a nápady mladé generace a dál s nimi pracovat,“ uvedl radní Libereckého kraje Jiří Ulvr.

„Mimo podporu inovativních podniků a startupů chceme být i u vzdělávání mladých lidí, proto nám dává smysl pořádat podobné akce jako je Liberec Ideathon,“ dodal Jan Mašek, vedoucí krajské kanceláře agentury CzechInvest.

Zdroj: Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme