Digitalizace a IT představují jedinečnou příležitost pro český business na Ukrajině

Špičkové české technologie a know-how mohou pomoci v poválečné obnově Ukrajiny a její modernizaci. A to zejména v oblasti digitalizace a IT/ICT (informačního a telekomunikačního) sektoru.

I v krizovém období války mohou zajistit funkčnost a efektivitu státních úřadů, infrastruktury, dodavatelských řetězců a v neposlední řadě proaktivně plánovat poválečnou regeneraci. Mnohé z českých firem již tento zájem zachytily a navázaly spolupráci s ukrajinskými partnery.

Ilustrační fotografie

Zatím působí digitální a chytrá řešení například v oblasti medicíny, státní správy a vzdělávání, ambiciózní plán ukrajinské vlády je plánuje implementovat napříč všemi oblastmi občanského života, a snížit tak byrokratizaci systému a mnohá s ní svázaná rizika.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že ukrajinská situace je dnes velmi neutěšená, země přesto skýtá možnosti týkající se zapojení českých společností do IT/ICT sektoru. Ukrajina má v této oblasti dlouhodobý potenciál díky investicím do kvalifikované pracovní síly a zejména inovativnímu přístupu k tvorbě nových aplikací a jejich použití v reálném životě.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Státní sektor aktivně spojuje své snahy o tvorbu inovativní strategie přístupu k obnově se soukromým sektorem za využití nejnovějších technologií a know-how. Obzvláště důležité bude do budoucna disponovat konkrétními kontakty na ukrajinské firmy a partnery. Proto doporučujeme co nejčastěji Ukrajinu navštěvovat a připomínat své projekty a možnosti zapojení a opakovaně nabízet své produkty na misích, výstavách a byznys fórech.

Ambice Ukrajiny v tomto dynamickém odvětví nejsou skromné. Ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov představil vizi největšího IT hubu ve východní Evropě, zaměřeného především na bezpečnostní řešení. Ukrajina je skutečně již několik let na horních příčkách v žebříčcích outsourcingu IT specialistů, jichž má okolo 285 tisíc na 43milionovou populaci podle dat z roku 2022, a každý rok přibude na 23 tisíc absolventů IT oborů. V roce 2022 působily v zemi asi čtyři tisíce IT firem v různých specializovaných odvětvích. V současnosti se mnozí z těchto IT specialistů přesunuli na západ Ukrajiny, kde mohou pokračovat v práci. Je proto klíčové zajistit ukrajinským regionům stabilní připojení.

Průkaz totožnosti v chytrém telefonu Diia a Diia.City

Vlajkovou lodí digitalizace Ukrajiny je bezpochyby aplikace Diia (v překladu „činnost“ nebo také zkratka pro Deržava i ja – „Stát a já“), která byla poprvé spuštěna v beta verzi již v roce 2019. Tato aplikace na jednom virtuálním místě shromažďuje širokou škálu služeb e-governmentu a v současnosti ji využívá asi 63 % Ukrajinců. Jako první na světě také umožňuje zemi schraňovat digitální verze cestovních pasů a občanských průkazů, jež mají stejnou validitu jako fyzické verze.

Toto je důležitý krok vzhledem k masivnímu uprchlictví ukrajinských obyvatel, kteří tak nemusí mít příležitost sbalit všechny důležité dokumenty. Ukrajina navíc domluvila uznávání těchto ID moldavskými a polskými pohraničníky. Pomocí aplikace Diia lze nahlásit poškození majetku, zaregistrovat majetek na okupovaných územích, zapsat dítě do matriky, pobírat důchod i jinou formu finanční podpory.

Ilustrační fotografie

Platforma Diia.City, která byla spuštěna v loňském roce, si klade za cíl zlepšit podmínky pro IT odborníky a firmy. Kromě výhodného daňového tarifu a privilegií v právní oblasti nabízí registrovaným subjektům (rezidentům) snazší spolupráci se samosprávou, prostor k prezentaci inovativních řešení, přístup k informacím o aktuálních obchodních příležitostech a investicích a také ochranu IP adres a citlivých informací.

Rezidentům je státem garantována neměnnost tohoto statusu po dobu 25 let. Zatím rezidence využívají především ukrajinské firmy, nicméně platforma by ráda přilákala i zahraniční zájemce o digitální průmysl. Diia.City může být atraktivní zejména pro podnikatele zaměřené na software, kyberbezpečnost, telekomunikace, robotiku, digitální marketing a další.

Útoky míří na komunikační infrastrukturu

Ukrajina také potřebuje pomoc s dodávkami a know-how v oblasti ICT a konektivity. V bezprostřední reakci na výpadky připojení způsobené ruskou agresí mělo samozřejmě velký význam i zapojení satelitního internetu prostřednictvím Starlinku, který poskytla společnost SpaceX. V prvních měsících po začátku agrese bylo na Ukrajině umístěno asi pět tisíc satelitů Starlink, o rok později se jejich počet zvýšil na 25 tisíc. Starlink sice není odborníky hodnocen jako rychlejší ani účinnější řešení, než jsou klasické optické síťové kabely, avšak v kritických podmínkách, kdy je ukrajinská infrastruktura poškozována ruskými útoky, nelze spoléhat na kabelové připojení, jemuž nyní neustále hrozí poškození a výpadky.

Ukrajina se ale zodpovědně připravuje na možnost, že Starlink bude omezen, a aktivně opravuje válkou zničené síťové optické kabely. Komunikační infrastruktura je poškozena v deseti ze čtyřiadvaceti ukrajinských oblastí. Výpadky IP adres jsou nejvíce postižena města na východě Ukrajiny, jako jsou Cherson, Doněck či Luhansk, kde se počet dostupných IP adres snížil důsledkem ruských útoků minimálně o polovinu.

Již v říjnu 2022 byla zničena asi pětina síťových optických kabelů na území Ukrajiny. Míra jejich zničení zřetelně ukazuje, že se jedná o cílený útok Ruska na vnitřní i vnější konektivitu Ukrajiny. Přerušení internetového spojení je ohrožením nejen pro komunikaci mezi jednotlivci; do velké míry paralyzuje i akceschopnost řídicích a kontrolních center Ukrajiny. V tomto sehrála klíčovou roli pohotovost ukrajinské obrany, která přesunula klíčová data do cloudových úložišť po celé Evropě. Nebýt tohoto zásadního rozhodnutí, jež v podstatě kontrovalo dřívější neochotě schraňovat vládní data jinak než fyzicky, ukrajinská státní správa by s prvními ruskými útoky o většinu těchto dat přišla.

Ilustrační fotografie

Vstříc obnově digitalizací tradičních odvětví

Kromě samotného dodání technologických řešení Ukrajina uvítá pomoc se snížením byrokratického břemene. V současnosti je například doba pro získání všech potřebných povolení v případě greenfieldu až 18 měsíců.

Z pohledu Business klubu Ukrajina, který organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, je sektor IT/ICT jednou z prioritních oblastí pro další rozvoj spolupráce s Ukrajinou. Na webových stránkách klubu je k dispozici náhled aktuálně zadaných projektů z Vinnycké a Dněpropetrovské oblasti. Aby bylo možné financovat rekonstrukční projekty z vládou schváleného Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a ekonomické pomoci Ukrajině 2023 až 2025, jsou v současné době revidovány stávající proexportní programy, aby reflektovaly specifika komerční pomoci v obnově Ukrajiny. Business klub Ukrajina rovněž s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci organizuje mise na Ukrajinu, a to buď samostatně, nebo ve spolupráci s partnery MPO.

Přestože se zasedání česko-ukrajinské mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci letos z bezpečnostních důvodů zatím nemohlo uskutečnit, je předběžně plánováno na podzim tohoto roku. V rámci zasedání by mělo dojít k rozšíření komise o stálou pracovní skupinu pro spolupráci v oblasti digitalizace a IT.

Kromě toho se podařilo zástupcům Rady města Dnipra v čele s náměstkem primátora Volodymyrem Millerem vycestovat do Prahy a domluvit setkání s představiteli českých firem. Začátkem června podnikatelská delegace vedená Martinem Pospíšilem, ředitelem Odboru evropských zemí, odcestovala na západní Ukrajinu, aby se účastnila Západoukrajinského exportního fóra ve Lvově a navštívila města Rivne a Ivano-Frankivsk.

Plánovaná červencová doprovodná podnikatelská mise vládního zmocněnce pro obnovu Ukrajiny Tomáše Kopečného se zaměří na sektory zdravotnictví, energetiky, infrastruktury a stavebnictví. Všechny tyto zmiňované sektory mají jednoznačný přesah do IT a Průmyslu 4.0. Při té příležitosti bude slavnostně otevřena zahraniční kancelář agentury CzechTrade ve Lvově.

Zástupci firem, kteří mají zájem o účast na podobných akcích, mohou aktuální příležitosti sledovat na webových stránkách Business klubu Ukrajina. Zejména podnikatelské mise představují jedinečnou příležitost k setkání se zástupci místních firem, regionálních samospráv a obcí. Osobní kontakt je pro podnikání na Ukrajině a navázání pevných partnerských vztahů zásadní.

Zdroj: TRADE NEWS. Autorka: Maria Gorbatova

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Software a ICT služby

Doporučujeme