Digitalizace finančního sektoru v Panamě

Pro Panamu, tedy 3. největší světové finanční centrum, by bylo výhodné využít nabídky Kolumbie na digitalizaci finančního sektoru, s níž má Kolumbie letitou a úspěšnou zkušenost. Panama si však k dosažení digitalizace může vybrat i jinou cestu, a to prostřednictvím inovačního ekosystému, v rámci něhož bude vláda schopna investice podporovat a soukromý sektor je vytvářet. K tomu bude zapotřebí navázat kontakty s univerzitami disponujícími odborníky, kteří budou na inovacích pracovat.


  • Země: MX – Mexiko, CO – Kolumbie, PA – Panama (vč. volné zóny)
  • Datum zveřejnění: 06.03.2019

Díky svému postavení by pro Panamu nemělo být překážkou nebo nepřekonatelnou výzvou vytvořit politiku, která přitáhne další investice. Finanční sektor pro Panamu představuje třetinu HDP, což je velký potenciál pro generování investic do inovací. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: Portafolio

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Mexiko | Panama | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme