Digitalizace finského zdravotnictví zažívá boom, uplatnit se mohou i Češi

Digitalizace zdravotnictví ve Finsku kvůli stárnoucí populaci, nedostatku lékařů a dalšího zdravotnického personálu zažívá boom a je zde řada příležitostí i pro zahraniční hráče.

Ve Finsku je vedle veřejného zdravotnického sektoru velmi silný i ten soukromý. Skupina čtyř českých firem představila v polovině června ve Finsku svá inovativní řešení z oblasti digitálních a dalších moderních zdravotnických technologií.

Ilustrační fotografie

Zaujaly nejen 800 návštěvníků prvního ročníku Radical Health Festival v Helsinkách, ale i další partnery během několika jednání, která proběhla mimo samotnou výstavu. Prvního ročníku festivalu se v rámci českého stánku zúčastnily tyto společnosti:

  • Carebot s pomocí umělé inteligence pomáhá radiologům na snímcích identifikovat jinak obtížně zjistitelné nálezy a zásadním způsobem zvyšuje přesnost a spolehlivost lékařských závěrů. 
  • Linet nedodává do celého světa pouze nemocniční a pečovatelská lůžka, ale zejména vysoce vyspělé monitorovací a rehabilitační technologie, které jsou jejich součástí.
  • Re-medical přichází s revoluční komplexní zobrazovací metodou v rámci unikátního robotického systému, který flexibilně kombinuje celou řadu dostupných zobrazovacích technik.
  • Virtual Lab se věnuje využití virtuální reality pro  zaškolování zdravotnického personálu k obsluze sofistikovaných medicínských zařízení, ale i pro další vzdělávání.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Akutní problémy i příležitosti

Finský zdravotnický systém se potýká s celou řadou chronických i akutních problémů – mnoho z nich však zároveň představuje i unikátní příležitost. Finská populace je jednou z nejrychleji stárnoucích na světě a ve veřejném sektoru je dlouhodobý nedostatek lékařů i dalšího zdravotnického personálu.

Veřejný zdravotnický sektor ve Finsku navíc aktuálně prochází jednou z historicky nejvýraznějších reforem, kdy se jeho financování od počátku letošního roku přeneslo z municipalit na stát a za organizaci zdravotní péče jsou odpovědné nově vytvořené tzv. „SOTE“ regiony.

Silná poptávka po digitálních řešeních, která pomohou zmírnit alespoň některé z problémů, je nejen ze strany veřejného zdravotnictví, ale i ze strany soukromých poskytovatelů, jejichž zdravotnické služby často formou „pracovního lékařství“ využívají miliony Finů. Nejvýznamnějšími hráči na tomto poli jsou Mehiläinen, Terveystalo, Aava a Pihlajalinna. Ve Finsku se také aktuálně staví či komplexně rekonstruuje velké množství veřejných nemocnic, které kromě běžného vybavení hledají maximálně „smart“ řešení a často zcela mění dosud zažitý koncept fungování a poskytování péče.

Ilustrační fotografie

Radical Health Festival

Letos se poprvé v Helsinkách konala akce s názvem Radical Health Festival, během které měly v rámci výstavních prostor možnost se představit firmy i další významné instituce působící v oblasti moderních zdravotnických technologií. Součástí akce byly i expertní semináře zaměřené na řešení akutních problémů ve zdravotnictví, jako jsou stárnoucí populace, neudržitelné systémy financování, nedostatečná prevence, bakteriální rezistence či nedostatek zdravotnického personálu.

Je potřeba hledat inovativní řešení pro transformaci zdravotnických systémů a zajistit udržitelnost a dostupnost zdravotní péče s důrazem na prosazování a implementaci efektivních digitálních řešení založených na analýze velkého množství dat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Daniel Horák, zástupce velvyslance, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme