Digitalizace malých a středních podniků v Bosně a Hercegovině tématem projektu Aid for Trade

Asociace malých a středních podniků ČR uspořádala pro Komoru zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny sérii deseti on-line setkání s firmami, inovačními centry a obchodními sdruženími z České republiky. Tématem programu byla podpora malých a středních podniků v oblasti digitalizace. Projekt byl podpořen z programu Aid for Trade Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Účastníci projektu se setkali s představiteli Technologického centra Akademie věd ČR, česko-německého výzkumného centra pro průmysl 4.0 RICAIP, v Praze sídlícího podnikatelského inkubátoru Evropské vesmírné agentury ESA-BIC a se zástupci řady českých i mezinárodních firem. Tématy rozhovorů byly např. role technologických a inovačních center, spolupráce mezi podnikatelskou a akademickou sférou, čerpání prostředků z evropských programů či zkušenosti konkrétních českých firem s digitalizací.

Malé a střední podniky jsou perspektivním sektorem hospodářství Bosny a Hercegoviny. Řada firem orientuje svou produkci na vývoz do Evropské unie a úspěšně se zapojuje do mezinárodních dodavatelských řetězců. Digitalizace výroby a firemních procesů je pro firmy z tohoto odvětví výzvou a zároveň příležitostí posílit svou konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě.

On-line projekt byl organizován v rámci programu Aid for Trade, jehož cílem je přispět k rozvoji partnerských zemí podporou jejich obchodních kapacit. Program Aid for Trade je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a projekty v Bosně a Hercegovině jsou z něj podporovány pravidelně. Program čerpá ze zkušeností České republiky s ekonomickou transformací a vstupem do Evropské unie. Cílem jednotlivých projektů je transfer zkušeností, know-how a technologií.

Jak Asociace malých a středních podniků ČR tak Komora zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny se tématu digitalizace dlouhodobě věnují. Asociace malých a středních podniků ČR uspořádala v r. 2019 rok digitálního podnikání.  Komora zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny byla, vedle řady dalších akcí, pořadatelem konference o digitalizaci bosensko-hercegovské společnosti a vydala edici studií k tématu digitální transformace.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ondřej Picka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina

Doporučujeme