Digitalizace státní správy a další příležitosti pro české firmy na Kypru

Na digitalizaci státní správy a soukromého sektoru bylo pro Kypr z evropského fondu pro obnovu a odolnost vyčleněno 283 mil. € (7,3 mld. CZK).

Konkrétní příležitosti pro české firmy by mohly být zejména v tvorbě software pro e-government, e-justice, e-health, broadband, smart cities, digitální transformaci škol, chytrý management vodního hospodářství a propojení databází úřadů. Modernizace služeb se stala jednou z priorit vlády.

Ilustrační fotografie

Podle plánu ministerstva pro výzkum a inovace investuje Kypr 283 milionů € z fondu pro obnovu a odolnost podporovaného EU do digitalizace státní správy s cílem posílit ekonomiku a prosperitu země. Plán byl vypracován v souladu s rámcem digitálního desetiletí EU, jehož cílem je učinit zemi do roku 2030 regionálním lídrem v digitálním sektoru. Částka 282 milionů € odpovídá 23 % celkových investic v programu „Kypr – zítřek“. Z národních zdrojů půjde do programu dalších 450 mil. €. Investice jsou určeny na opatření týkající se digitálního přechodu a/nebo k němu přispívajícím.

Navrhovaná opatření zahrnují reformy a investice do elektronické veřejné správy, a to jak ústřední, tak místní, elektronické justice, přeshraničního elektronického zdravotnictví, posílení širokopásmového připojení, digitálního spojení mezi Kyprem a Řeckem pomocí podmořského optického kabelu, budování inteligentních měst, digitální transformace ve školách, inteligentních systémů vodního hospodářství, podpory inovativního podnikání a podpory malých a středních podniků při digitální transformaci.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Zřízení ministerstva pro výzkum a inovace (jaro 2019) má toto úsilí ještě více podpořit, doposud byly realizovány projekty spojené s kovidovou situací – trasování, portál pro očkování, zavedení dálkového studia na univerzitách atd. V tomto roce kyperská vláda plánuje zahájit činnost nové digitální platformy „Digital Citizens‘ Academy“, kde budou mít občané přístup ke vzdělávacím materiálům a programům.

 Budou současně zahájeny práce na jednom z největších projektů v oblasti digitalizace státní správy – novém informačním portálu gov.cy, který bude sdružovat veškeré veřejné digitální státní služby a webové stránky vládních úřadů. Digitální transformace státní správy by se měla řídit dvoustupňovým plánem, kdy malé projekty budou dokončeny rychle, zatímco ty větší budou mít delší časový rámec. Rozpočet na rok 2021 činil 97,7 milionu € (2,5 mld. CZK). Na roky 2022/23 je vyčleněno 202 milionu € (5,1 mld. CZK).

Realizovány budou menší projekty s nižšími náklady a rychlou realizací, které mají okamžitý pozitivní dopad na ekonomiku, i dlouhodobější projekty s vyššími náklady, jejichž realizace trvá dva až pět let. Jedná se mimo jiné o zřízení elektronické identity, elektronického soudnictví, platformy obchodního rejstříku a elektronického systému pro nemocnice. Pokud jde o kybernetickou bezpečnost, která  je jedním z nejdůležitějších projektů, počítá rozpočet s investicemi ve výši 700 tis. € (17,9 mil. CZK) ročně na příští dva roky.

Konkrétní příležitosti pro české firmy jsou zejména v zapojení do digitalizace státní správy a školství, smart cities a opatření v kybernetické bezpečnosti. Tým velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven svými kontakty jak na vládní, tak i na podnikatelské úrovni, být maximálně nápomocen všem firmám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypr.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nikósii (Kypr).

• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme