Digitalizace v Německu je příležitostí i pro české firmy

Německá trojkoalice vznikla pod heslem „Vzhůru k pokroku“. Jednou z hlavních oblastí, ve které ho chce dosáhnout, je oblast digitalizace.

Její rozvoj má usnadnit a zrychlit zdlouhavé byrokratické procesy, ale také přispět k řešení současné energetické krize díky úsporám. Zrychlený rozvoj technologií je vhodnou příležitostí pro české firmy, které mohou Němcům nabídnout svá pokroková řešení.

Ilustrační fotografie

Německo má v oblasti digitalizace stále co dohánět. To dokazují nejnovější data Spolkového ministerstva pro hospodářství a ochranu klimatu. Ministerstvo používá pro monitoring vývoje digitalizace německého hospodářství, tzv. „digitalizační index“, který je na základě 37 indikátorů schopný zhodnotit úroveň digitalizace v nejrůznějších oblastech.

Index z roku 2021 ukazuje, že jižní spolkové země, jako jsou Bavorsko a Bádensko-Württembersko v úrovni digitalizace sice vedou. Jejich index vzrostl téměř na 130 bodů. To je skoro o 20 bodů více, než tomu bylo v roce 2020. Pohled na index nových spolkových zemí už ale tak optimistický není. Jejich míra digitalizace činila necelých 98 bodů a oproti minulému roku stoupla jen o čtyři body. Nůžky mezi východem a jihem se stále více rozevírají.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Pohled do budoucna naznačuje, že by Německo mělo zažít v digitalizaci značné zlepšení. V oblasti stavebnictví a infrastruktury se rozšíří např. tzv. „digitální dvojčata“, (Building Information Modelling – BIM), která představují řešení pro efektivní digitalizovanou správu budov. Od konce roku 2022 začne platit nařízení, že u všech nových veřejných budov bude použití technologie BIM v základním stupni povinné při projektování a plánování stavby.

Podmínky pro použití technologie BIM se budou postupně zvyšovat v závislosti na velikosti stavby. Překážkou ve splnění plánu však může být nedostatek kvalifikované pracovní síly a také náročnost BIM, která není ještě plně zautomatizovaná. Proto spustilo Ministerstvo digitalizace a dopravy soutěž mFUND, jejímž cílem je nalezení efektivních řešení pro snadnější používání technologie BIM. Do soutěže se mohou přihlásit i české subjekty. Více informací k podmínkám soutěže je k dispozici na webu ministerstva digitalizace a dopravy.

Ilustrační fotografie

Program „Digital Jetzt“ nabízí řešení pro zlepšení digitalizace malých a středních firem, které v pravidelných průzkumech úrovně digitalizace zaostávají za velkými podniky. Ze zmíněného dotačního programu mohou být financovány investice do obchodních modelů založených na datech, umělé inteligenci, cloudových aplikacích, big data, technologiích senzorů či 3D tisku.

Důležitou součástí dotace je i zaškolení pracovníků na nové technologie. České firmy tak mohou v případě zájmu německých firem o jejich technologie rovnou odkázat na financování ze zmíněného dotačního programu. Zároveň si mohou o dotaci požádat samy, pod podmínkou, že mají v Německu alespoň jednu pobočku či provozní místo. Více informací k podmínkám dotace je k dispozici na webu ministerstva pro hospodářství a ochranu klimatu.

Zásadní rozvoj lze pozorovat i v oblasti digitalizace státu a veřejné správy. Od roku 2019 podpořila SRN celkem 73 pilotních projektů v oblasti chytrých měst. Jedním z nich je i hlavní město Saska Drážďany, kde vznikly první modelové projekty, jak zapojit občany do aktivního podílení se na vývoji města za pomoci digitálních technologií. V dalším kroku by měly být tyto jednotlivé projekty v rámci města sjednoceny, aby fungovaly jako celek.

Pro české firmy, které se zabývají vývojem digitálních technologií a přemýšlejí o vstupu na německý trh, nastala ta správná chvíle. Vhodnou příležitostí pro navázání česko-německé spolupráce jsou veletrhy, kterých se v Německu pořádá hned několik.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autorka: Hana Švédová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme