Digitalizační ambice, propojení se zdravotnictvím a příležitosti pro české firmy v Pákistánu

Odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT) v Pákistánu zaznamenalo v posledních letech výrazný růst, který je ze značné míry odvíjen ze snahy vlády o podporu digitalizace a zvýšením investic do tohoto odvětví.

Vývoz ICT z Pákistánu se v roce 2022 odhaduje na 2 mld. USD. Země má mladou a rostoucí populaci s rychle se zvyšujícím počtem uživatelů internetu, a disponuje velkým počtem vysoce vzdělaných a kvalifikovaných pracovníků v oblasti IT, což z ní činí atraktivní trh pro zahraniční investice.

Ilustrační fotografie

V zemi také působí řada startupů a společností založených na IT (na 500 aktivních), které pracují na nejmodernějších technologiích jako umělá inteligence (AI), blockchain, robotika a kryptoměny. České společnosti mají mnoho příležitostí, jak se v této oblasti na pákistánském trhu uplatnit.

V Islámábádu se za poslední rok rozjel technologický park Islamabad Technopolis, a obdobné parky existují v několika dalších městech, které mají za to vytvořit ideální podmínky pro zahraniční investory v oblasti ICT a podobným technologiím. České společnosti s odbornými znalostmi v oblasti vývoje AI, blockchainů, videoher, robotiky a automatizace mohou nabídnout své technologie, vybavení a inženýrské služby pro vývoj řešení založených na AI. Perspektivní jsou dále i FinTech a HealthTech. Nabízí se možnosti pro Czech Digital Solutions jako zastřešující nabídka českých firem pro vývoj ICT sektoru Pákistánu.

Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Vláda zahájila pobídky na rozšíření širokopásmové infrastruktury a zvýšení penetrace mobilních telefonů. Roste poptávka po pokročilých komunikačních řešeních v oblastech, jako jsou 4G, 5G a internet věcí (IoT), a po softwarových řešeních, jako je řízení vztahů se zákazníky nebo plánování podnikových zdrojů. V prosinci 2022 byl počet uživatelů mobilních telefonů v Pákistánu odhadován na 216 milionů, přičemž míra penetrace činila přibližně 84 %, zatímco počet uživatelů internetu je odhadován k 120 milionům, což představuje nárůst o 9 % oproti předchozímu roku.

V Pákistánu se rychle rozvíjí obchod a prodeje online, což zahraničním společnostem nabízí příležitosti k investicím do online maloobchodu, platebních systémů a logistiky. Odhaduje se, že v roce 2022 dosáhly tržby z e-commerce v Pákistánu hodnoty 3,5 mld. USD, což představuje nárůst o 25 % oproti předchozímu roku.

Pákistán disponuje velkým počtem talentovaných vývojářů softwaru, což z něj činí atraktivní lokalitu pro zahraniční společnosti, které chtějí zadat vývoj softwaru. S rostoucí digitalizací se kybernetická bezpečnost stává důležitou otázkou.

Vláda podnikla kroky na podporu inovací v oblasti finančních technologií v zemi, což vytváří příležitosti pro zahraniční investice v oblastech, jako je digitální bankovnictví a mobilní platby.

Ilustrační foto

Pandemie odhalila slabiny pákistánského systému zdravotní péče, včetně nedostatků v poskytování zdravotní péče a vysoké závislosti na výdajích z kapesného, ale také přinesla nový důraz na zlepšení zdravotní péče.

Jednou z hlavních oblastí, kde se mohou české firmy v pákistánském IT průmyslu uplatnit, je vývoj umělé inteligence. Pákistánské společnosti a univerzity v současné době pracují na několika projektech založených na AI a poptávka po řešeních založených na AI v oblastech, jako je zdravotnictví, zemědělství a finance, roste.

Další oblastí je vývoj technologie blockchain. V Pákistánu se rychle rozvíjí blockchainový ekosystém a roste poptávka po řešeních založených na blockchainu v oblastech, jako jsou finance, řízení dodavatelského řetězce a digitální identita. V neposlední řadě je zajímavý vývoj videoher. V oblasti komunikací se v Pákistánu rychle rozvíjí telekomunikační průmysl.

Zdravotnické technologie / HealthTech

Národní vize zdravotnictví (2016–25) ministerstva zdravotnictví, regulace a koordinace (NHSRC) si klade za cíl zlepšit přístup ke zdravotní péči se zaměřením na péči o ženy a děti. Její realizace je však obtížná kvůli špatné koordinaci mezi centrální a provinční vládou.

Soukromý sektor má 20 000 klinik, 700 nemocnic, 300 mateřských a dětských zdravotnických center, 340 ambulancí a 450 diagnostických center. Průměrná soukromá nemocnice v Pákistánu má 30 lůžek. Soukromé začínající podniky, jako jsou DoctHERs, AugmentCare nebo Doctory Health Centre, také zaznamenaly určitý úspěch v nabízení telemedicíny pacientům s nedostatečnou péčí.

Mezi zajímavé zdravotnické technologie mohou být brány elektronické zdravotní záznamy (EHR), telemedicína, nositelná zařízení nebo digitální diagnostika. Tyto technologie by byly pro Pákistán obzvláště vhodné.

Ilustrační fotografie

Pákistán má velké množství venkovského obyvatelstva a mnoho odlehlých oblastí, které jsou obtížně dostupné po silnici. Telemedicína může pomoci tuto mezeru překlenout tím, že umožní přístup ke zdravotnickým službám na dálku. Pacienti ve venkovských oblastech by například mohli absolvovat virtuální konzultace se specialisty ve městech nebo by mohli na dálku sledovat svůj zdravotní stav. Za to ale potřeba dbát na dostupnost elektřiny a možnosti připojení k internetu.

Nositelná zařízení lze použít ke sledování zdravotních údajů pacienta a jejich odesílání poskytovatelům zdravotní péče k analýze. To může pomoci zlepšit efektivitu poskytování zdravotní péče a umožnit poskytovatelům zdravotní péče přijímat informovanější rozhodnutí o péči o pacienty. Nositelná zařízení mohou také pomoci zlepšit zapojení pacientů a povzbudit je k větší odpovědnosti za vlastní zdraví.

Pákistán má nedostatek zdravotnických pracovníků a mnoho zdravotnických zařízení nemá odpovídající systémy pro správu zdravotnické dokumentace. EHR mohou pomoci zlepšit efektivitu poskytování zdravotní péče tím, že poskytovatelům zdravotní péče umožní rychlý a snadný přístup k informacím o pacientech, a mohou také zlepšit kvalitu péče tím, že poskytovatelům zdravotní péče umožní činit informovanější rozhodnutí o péči o pacienty.

Zdravotnické přístroje, jako jsou diagnostická zobrazovací zařízení, ultrazvukové přístroje a další zdravotnické vybavení, jsou pro poskytování zdravotnických služeb nezbytné, ale v Pákistánu jsou často obtížně dostupné. Řešení v oblasti zdravotnických technologií mohou přispět k tomu, aby tyto přístroje byly dostupnější a cenově přijatelnější, a mohou také pomoci zlepšit kvalitu péče.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Islámábádu (Pákistán). Autor: Václav Jílek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Pákistán | Zahraničí

Doporučujeme