Digitální Evropa nabídne téměř 2 mld. euro na investice do klíčových digitálních oblastí

Evropská komise přijala tři pracovní programy týkající se programu Digitální Evropa, v rámci nichž stanovila tematické oblasti a cíle, na které bude možné získat finance ve výši až 1,98 mld. euro.

Jedná se o první soubor pracovních programů, které se zaměří na investice do splnění cílů evropské digitální dekády. Hlavní pracovní program, na který je vyčleněno 1,38 mld. euro, poskytne investice zejména do umělé inteligence, cloudových řešení a datových prostor, kvantové komunikační infrastruktury, pokročilých digitálních dovedností a na podporu širokého využití digitálních technologií. Dva menší pracovní programy se budou soustředit na kybernetickou bezpečnost (269 mil. euro) a vytvoření a provoz evropských center pro digitální inovace (329 mil. euro).

Hlavní program a program pro kybernetickou bezpečnost poběží do konce roku 2022, program zaměřený na evropská centra pro digitální inovace do konce 2023. První výzvy z programu by měly být zveřejněné do konce listopadu.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme