Digitální farmaření. Český startup CleverFarm mění tradiční hospodaření

Senzory a satelitní snímky umožňují lepší a citlivější péči o zemědělské porosty. Projekt se zatím zaměřuje především na Českou republiku, ale uchytil se také v Srbsku.Foto: CleverFarmJen málokterý obor je tak konzervativní, jako zemědělství. Přesto ani jemu se nevyhýbá digitalizace. Český startup CleverFarm je v tomto odvětví evropským průkopníkem.

Původně vznikl jako projekt v jiném startupu CleverMaps, který byl založen v roce 2013. U zrodu myšlenky vyvinout software pro řízení farmy stál současný šéf společnosti Adam Zlotý, pod jehož vedením se v roce 2016 projekt vyčlenil do samostatné firmy.

„Zakládající členové měli s podnikáním bohaté zkušenosti. Navíc tým, který se pustil do rozvoje projektu CleverFarm, měl dlouhodobé historické zkušenosti ze zemědělského prostředí, stál mimo jiné u zrodu českého registru půdy (LPIS) a současný management navíc pochází z farmářských rodin,“ říká Adam Zlotý.

Rozumějí problémům zemědělců

Adam Zlotý, CleverFarm. Foto: CleverFarmTo mělo velký význam pro vytváření služeb pro farmáře. „Rozuměli jsme problémům, které běžného českého zemědělce trápí a naše služby jsme vystavěli tak, aby podpořily rozhodování o běžné agendě na farmě,“ dodává Adam Zlotý.

Největším přínosem CleverFarm jsou senzory, které přinášejí zemědělcům online informace přímo z polí, respektive porostu, půdy, posklizňového skladu nebo i o meteorologických podmínkách. „S příchodem evropského programu Copernicus poskytuje CleverFarm také jednoduché služby pro využití družicových dat na podporu přesného zemědělství, které oproti jiným podobným službám nevyžadují nákladné investice do vybudování sítě referenčních GPS stanic,“ pokračuje Adam Zlotý.

Aplikace pak na základě instrukce agronoma vytváří variabilní aplikační mapy pro hnojení, setí nebo aplikaci přípravku na ochranu rostlin. Jaké další využití aplikace, na níž v současnosti pracuje 12 lidí, umožňuje?

„Na základě naměřených hodnot ze senzorů v porostu a půdě jsme schopni předpovědět výskyt chorob a škůdců. Variabilní aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin zvyšují výnos na pozemku a vedou k úsporám použitých hnojiv nebo chemie. Vedlejším účinkem je také pozitivní dopad na ochranu životního prostředí,“ rozvádí možnosti využití Adam Zlotý. Senzory také pomáhají ochránit úrodu ve skladech po sklizni nebo na základě meteorologických dat při rozhodování o tom, jaké práce na polích je vhodné dělat.

Družice sledují růst a zdraví úrody

Foto: CleverFarmTaké družicová data přinášejí široké možnosti využití. Jejich pomocí lze monitorovat nárůst biomasy a zdraví porostu a také mohou přispět včasnému varování před výskytem choroby nebo škůdce. „A to dříve, než se vizuálně projeví na samotném porostu,“ upozorňuje Adam Zlotý.

Aplikace pomáhá zemědělcům také se složitou administrativou. Evidenční část je totiž zaměřena na požadavky nitrátové směrnice a povinné požadavky na hospodaření (PPH), včetně reportování kontrolním orgánům.

Typickým zákazníkem startupu je farmář, nejčastěji agronom. „Ale s rozšiřujícím se portfoliem služeb, zejména v oblasti senzorů, se nám uživatelská základna rozrůstá také o sadaře, vinaře nebo včelaře,“ vyjmenovává Adam Zlotý.

CleverFarm přitom pomáhá vytvářet zcela nový obor. „V oblasti senzorů nemáme na českém ani evropském trhu konkurenci. Dovolím si říci, že patříme k inovačním lídrům v tomto segmentu na trhu,“ konstatuje Adam Zlotý.

Prosadili se v na srbském trhu

V letošním roce se chce firma soustředit převážně na český trh, ale zároveň se ji podařilo prorazit na srbském trhu. „Připravujeme se také na expanzi do zahraničí, kde v současné době vyjednáváme s partnery na Slovensku, Ukrajině, v Polsku a Malajsii. Za vhodný potenciální trh pro naše řešení považujeme také oblast Balkánu,“ popisuje Adam Zlotý.

Bez digitalizace se podle něj zemědělství do budoucna neobejde. „Filozofií CleverFarm je přinášet nové technologie do zemědělského sektoru a činit je dostupnými a srozumitelnými každému farmáři. Celý sektor bude v budoucnu čelit výzvám, které plynou ze zvyšujícího se nároku na zabezpečení potravinové bezpečnosti proti výkyvům počasí, které s sebou přináší změna klimatu. Farmáři se budou muset naučit pracovat s novými technologiemi, aby mohli těmto výzvám čelit. Pojmy jako IoT, Big Data, Machine Learning, Atrificial Inteligence, a také samo-navádění strojů se brzy dostanou do běžného zemědělského slovníku,“ podotýká Adam Zlotý.

Právě kvůli konzervativnímu charakteru zemědělství se přitom novinky v tomto odvětví nezavádějí snadno. „Zemědělství je velmi specifický a konzervativní obor, ale moderní digitální technologie předkládáme koncovým uživatelům v jasně srozumitelné a lehce uchopitelné podobě. A proto se nám daří se na tomto segmentu trhu prosadit,“ uzavírá Adam Zlotý.

Dalibor Dostál

CleverFarm v kostce

Český start-up CleverFarm byl založen v červnu 2016 jako součást skupiny CleverMaps. Hlavním investorem je technologický a inovační hub MindForge. CleverFarm je jednoduchá on-line aplikace, která zásadním způsobem zjednodušuje a zlepšuje život zemědělcům. Pokročilé moduly on-line senzorů a satelitních snímků pomáhají snižovat náklady, zvyšovat kvalitu produkce, dosahovat vyšších výnosů a ve finále více vydělat.

Doporučujeme