Digitální marketing na české pivo v Číně

Na přelomu dubna a května 2022 uspořádal zemědělský diplomat v Číně marketingový projekt, jehož cílem bylo prezentovat čínským spotřebitelům kvalitu a tradici českého pivovarnictví.

Projekt se opíral o digitální marketing a online influencery, neboť spotřebitelské chování Číňanů je čím dál více ovlivňováno online médii a sociálními sítěmi. Marketing v online prostředí je zároveň méně ovlivněn možnými protiepidemickými opatřeními, která jinak omezují pořádání propagačních akcí ve fyzické podobě.

Ilustrační fotografie

V průběhu projektu byly publikovány články o českém pivovarnictví a pivě na nejvýznamnějších čínských online platformách a sociálních médiích, jako jsou Weibo, Little Red Book, WeChat, Sina a další.

Důležitým prvkem kampaně bylo také zapojení influencerů, v tomto případě zejména Key Opinion Customers (KOC), což je specifická čínská kategorie lišící se od tradičních Key Opinion Leaderů (KOL) v tom, že se jedná o běžné zákazníky, kteří kladou důraz na otestování výrobků a sdílení dojmů. Sami jsou spotřebiteli, ale byli svými recenzemi schopni upoutat pozornost jiných spotřebitelů, díky čemuž se těší i větší kredibilitě.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Do projektu byly zapojeny i všechny české pivní značky v současnosti dostupné na čínském trhu, jmenovitě Budějovický Budvar, Plzeňský Prazdroj, Primátor, Litovel, Lobkovic, BrouCzech a Albrecht.

Další z aktivit v rámci projektu byl tzv. livestreaming. Jedná se o živé online vysílání, během kterého prezentující neboli livestreamer seznamuje diváky s určitými produkty. Tato forma marketingu je v současnosti v Číně velice populární a lze se s ní setkat na všech významných e-commerce platformách, protože uživatelům umožňuje přímo při sledování přenosu podávat objednávky.

Livestreaming byl příležitostí, jak seznámit čínské spotřebitele s konkrétními českými pivními značkami a zároveň jim dát možnost si jednoduše jejich produkty zakoupit.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme