Digitální revoluce: Drobní podnikatelé budou mít problémy

Moderní digitální technologie využívají v Česku dvě třetiny firem. Drobní živnostníci a řemeslníci ale zaspali.Cestu k digitálním nástrojům si zatím nenašli a neřeší ani kybernetickou bezpečnost. Jenže se budou muset probudit, upozorňuje Asociace malých a střeních podniků a živnostníků (AMSP ČR).

Rychle se blíží doba, kdy budou klempíř nebo kominík před šplháním na střechu používat drony. Malý řemeslník, kterého nenajdou zákazníci přes chytrý telefon, přijde o klientelu. A instalatéři, kteří zapojí chytrou domácnost, budou muset zákazníkům vysvětlit, jak se na dálku ovládá topení, pračka nebo bezpečnostní kamery. Není to otázka desetiletí, ale několika málo let.

„Chceme-li, aby nastupující podnikatelská generace obstála v nebývalé konkurenci a aby absolventi odborných škol na trhu práce, musíme zajistit, aby se aplikaci digitálních technologií učily děti již od útlého věku,“ říká předseda AMSP ČR Karel Havlíček. Ti, kteří se připravují na řemeslo, se bez těchto odborných znalostí neobejdou.

Co ukázal průzkum?

Podle nezávislého průzkumu k prvnímu tématu Roku digitálního podnikání 2019 – Řemeslu 4.0. využívá sedm z deseti podnikatelských subjektů moderní technologie, u živnostníků je to ale jen polovina. Mezi nejoblíbenější digitální nástroje v podnikání patří internet věcí, online marketing a cloudové služby.

Neblahá je situace v zajišťování kybernetické bezpečnosti. Zatímco většina velkých firem myslí na zadní vrátka a zabezpečuje se vůči novým hrozbám, živnostníci neinvestují do ochrany nic, nebo jen naprosté minimum prostředků.

Malí podnikatelé sice počítače používají, ale do digitalizace jich v roce 2018 investovala pouze polovina. Polovina z dotázaných si není schopna spojit pojem digitální řemeslo s žádnou konkrétní činností.

Cesta přes mobily

Nejvyužívanějším nástrojem pro elektronickou správu dat jsou mobilní telefony. Zhruba 50 procent respondentů z řad podnikatelů umí spravovat své soubory a digitální dokumenty jen prostřednictvím mobilu.

Šetření také ukázalo, že podnikatelé nevěří středním odborným školám. Podle mínění 40 procent oslovených firem a živnostníků nedokáží dostatečně připravit budoucí absolventy na digitalizaci.

Pokud ale nebudou malé firmy na digitální revoluci, která nastane do deseti let, připraveny, nepřežijí, varuje AMSP ČR. Jeden z předchozích výzkumů navíc ukázal, že jen necelá polovina zástupců malých českých firem považuje své znalosti v tomto směru za dobré.

„Selháváme v digitálním vzdělávání, a to již od základních škol. Proto jsme připravili pro 2. stupeň ZŠ nový předmět Technika, který v sobě zahrnuje výuku praktických dovedností ve spojení s moderními nástroji,“ prozrazuje Karel Havlíček a dodává: „Požadujeme, aby se Technika stala předmětem povinným.“

Politici ale na povinný předmět příliš neslyší. Objevují se hlasy, že by se měla do škol vrátit praktická výuka, ale ne výhradně technicky zaměřená.

„Bude to běh na dlouhou trať, ale musíme politiky a celou společnost přesvědčit, že investovat do digitálního vzdělávání se dnes maximálně vyplatí,“ doplňuje předseda AMSP ČR.

Doporučujeme