Digitální technická mapa ulehčí práci veřejné správě i investorům. Kraje do pořízení investují stovky milionů

V Česku vzniká ambiciózní projekt digitální technické mapy (DTM) celé republiky. Dílo má za cíl poskytovat spolehlivé a přesné informace o polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře.

Jednotlivé kraje již zakázky za stovky milionů realizují nebo finišují jejich přípravu. Z ucelených dat by měla profitovat nejen veřejná správa, ale i správci technické a dopravní infrastruktury, soukromé společnosti či samotní občané.

Digitální technická mapa | DTMČR

Vytvoření digitálně technické mapy Česka, potažmo samotných krajů, je nejrozsáhlejším projektem na poli geomatiky – oboru, který v sobě sdružuje znalosti geodézie, GIS a informatiky – v posledních letech. Digitálně technickou mapu má podle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) již hotovou Praha, Plzeňský, Karlovarský, Liberecký a Zlínský kraj a Vysočina. Zbylé kraje by měly DTM dokončit do konce příštího června.

„Jedná se o nově vytvářené mapové dílo, které by mělo podchytit minimálně technickou a dopravní infrastrukturu a situaci veřejného prostoru. Na podkladě 3D měření zobrazuje stavební i přírodní objekty reálného světa a průběhy inženýrských sítí, které se v daném území nacházejí. Při zpracování se využívá současných technických možností a výsledky jsou publikovány v takzvaném jednotném výměnném formátu DTM,“ říká Libor Štefek, jednatel ostravské společnosti DIGIS, která se podílí na DTM Moravskoslezského kraje.

Jednotlivé kraje za realizaci DTM platí stovky milionů korun. Část nákladů přitom pokryje dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jihomoravský kraj, který s přípravou začal letos v dubnu, například náklady vyčíslil na 235 milionů včetně DPH. „Téměř dvě stě milionů pokryje dotace, zbytek dá kraj ze svých zdrojů,“ upřesňuje krajský radní pro vědu, výzkum, inovace a IT Jiří Hlavenka.

Ilustrační fotografie

Mapování tisíců kilometrů komunikací

Vedle finanční náročnosti je pak zásadní i časový rámec, který se u DTM pohybuje v řádech desítek měsíců. Velké množství času zabere metodická příprava a selekce stávajících dat. DTM totiž nevznikají „na zelené louce“, ale v první fázi konsolidují data správců technických sítí, dopravní infrastruktury a krajů, měst i obcí. Je však potřeba, aby tato byla, co se týče přesnosti a spolehlivosti evidovaných údajů, v dobré kvalitě.

„Proto je nutné nejprve dostupná data zkontrolovat a zjistit, zda vyhovují nově definovaným kritériím, nebo nikoli. Pokud ano, mohou se do DTM přímo vložit. Pokud nevyhovují, musí se postupně provést nové mapovaní v terénu a zásadní zpřesnění pořízených datových sad včetně vložení popisných atributů jednotlivých prvků mapy,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která se na letecké a mobilní snímkování Česka specializuje.

Digitální technická mapa | DTMČR

Zpřesnění a pořizování nových dat pak týmy odborníků zaměstnají na další týdny. „V případě krajů ilustruje náročnost celého procesu mapování krajských komunikací. Jedná se o tisíce kilometrů silnic druhých a třetích tříd, které je nutné systematicky pomocí auta vybaveného speciálními senzory projet a zmapovat. Samotnému mobilnímu mapování předchází umístění takzvaných vlícovacích a kontrolních bodů – značek na silnici –, které musí následně zaměřit geodet,“ popisuje Petr Liška, jednatel olomoucké společnosti Geocentrum.

S mobilním mapováním silnic pro účely DTM mají zkušenosti z minulých měsíců například v Olomouckém kraji. Práci specialistů tam ovšem zkomplikovali vandalové, kteří desítky značek zamalovali černou barvou. Se značkami zajišťujícími polohovou přesnost se bude možné setkat také na silnicích na jihu Moravy. „V Jihomoravském kraji budou zdokumentovány téměř čtyři tisíce kilometrů,“ vysvětluje Jiří Hlavenka.

Obce musejí data předat krajům

S přípravou digitálně technických map krajů budou mít práci i samotné obce. Ty, které mají DTM nebo pasporty technické a dopravní infrastruktury, by měly svá data krajům poskytnout v jednotném výměnném formátu DTM, aby bylo možné je v krajských DTM využít. Ty, jež DTM nebo pasporty nemají, by měly alespoň předat údaje o dopravní a technické infrastruktuře. Dodání těchto dat, ale i jejich aktualizace, tak bude v rukách obcí, které tuto povinnost mohou plnit buď vlastními silami, nebo prostřednictvím externího dodavatele.

„Zejména u malých obcí lze z našich zkušeností předpokládat, že většina z nich nebude toto schopna vyřešit vlastními silami. Obcím, které využívají mapovou aplikaci GisOnline.cz, v tomto ohledu pomáháme nejen splnit zákonnou povinnost, ale data rovněž zpřístupňujeme v jejich vlastním projektu – stejná data, která poskytnou krajům, tak budou mít i k vlastnímu využití,“ dodává Drahomíra Zedníčková.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme