Digitální technologie omezují rizika v bezpečnosti práce

Digitální společnost a digitální technologie s sebou přinášejí nové způsoby organizace a řízení práce, a to včetně její bezpečnosti (BOZP).

Rozvoj moderních technologií, jako je umělá inteligence (AI), pokročilá robotika, rozšířená konektivita, internet věcí, big data, mobilní zařízení a online platformy, mění povahu práce.

Ilustrační fotografie

Pokud jde o její bezpečnost, potřebují zvláště malé podniky odbornou pomoc, která jim pomůže naplno využívat všech výhod moderních technologií a zároveň tak eliminovat možná rizika. Na osvětě se podílí i stát prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

S digitálními technologiemi a roboty bezpečněji a efektivněji

Digitální technologie přinášejí do pracovního procesu celou řadu zlepšení, zrychlují výrobní i řídicí procesy a poskytují lepší přehled o všech aktivitách.

Na pracovištích se stále častěji setkáváme s roboty, koboty, monitorovacími technologiemi, inteligentními osobními ochrannými pracovními prostředky, průmyslovými exoskeletony a virtuální a rozšířenou realitou, která je využívána mimo jiné i ke školení zaměstnanců.

Bezpečnost práce v digitálním věku

Široké využití nacházejí tyto moderní postupy či systémy rovněž v bezpečnosti práce, například tím, že umožní přemístění pracovníků z rizikových situací a míst prostřednictvím „inovativních způsobů sledování nebezpečných expozic“. Pracovníky totiž zbaví opakujících se či rutinních úkolů.

Digitální technologie zároveň mohou pracovníkům přinášet výhody, jako je vyšší úroveň autonomie a flexibilita. Mimo to zjednodušují přístup různorodé pracovní síly na trh práce, a to zejména rizikovým skupinám, jako jsou lidé s postižením, starší pracovníci a osoby s povinnostmi domácí péče.

Rizika pro menší firmy

Zmíněné novinky samozřejmě pomáhají, ale mohou přinášet i některá úskalí, které je podle Ministerstva práce a sociálních věcí nutné mít pod kontrolou a včas je eliminovat.

Nejrůznější formy digitálních technologií využívají velké a nadnárodní společnosti, ale stále častěji se uplatňují také v malých a podnicích i v mikropodnicích. Právě tyto subjekty tvoří v Evropské unii téměř 99 procent veškerých firem (v ČR je to asi 98 %) a zaměstnávají skoro polovinu všech pracovníků.

Česko se v digitalizaci posunulo, chybějí mu ale ICT odborníci

Tyto podnikatelské subjekty mají obecně horší přístup k informacím důležitým pro své fungování a řízení, a proto potřebují dobré metodické nástroje a odbornou pomoc, jinak se často zbytečně obávají nových postupů a změn, které s digitálním věkem přicházejí. Přitom právě na poli BOZP jsou digitální technologie ideálním prostředkem pro šíření důležitých informací a řízení možných rizik.

Této skutečnosti si je vědomo i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo proto cíleně podporuje digitalizační aktivity v oblasti BOZP. Prostřednictvím Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) se navíc snaží realizovat projekty, osvětu a přinášet informace pro zaměstnavatele, zaměstnance, odborové organizace a další zainteresované subjekty.

Co je aplikace IDRIS?

Jedním z hlavních projektů v této kategorii je vývoj aplikace IDRIS (monitorovací systém pro plnění požadavků bezpečnosti práce a požární ochrany a monitorování možných rizik), který bude v plném rozsahu dostupný pro uživatele do konce letošního roku.

„V České republice je téměř z 60 procent špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko na pracovišti hlavní příčinou pracovních úrazů. Tento negativní trend mohou zastavit a výrazně zlepšit právě nástroje IDRIS, kdy mikro a malé podniky za pomoci těchto nástrojů budou moci lépe hodnotit rizika, kterým jsou vystaveni zaměstnanci na jejich pracovištích. Cílem platformy je tak tento problém v nedostatcích hodnocení rizik překonat a přispět ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ vysvětluje Anna Cidlinová, vedoucí projektového oddělení a projektový manažer VÚBP.

Vedle projektu IDRIS rozvíjí VÚBP rovněž aplikace bezpečnosti práce ve virtuální realitě a 2D aplikace a zároveň vytváří podcasty a specializované webové stránky. V neposlední řadě se také věnuje osvětové činnosti pro odborníky i širokou veřejnost. Na digitalizaci v BOZP se v aktuální kampani „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“ zaměřují i semináře pořádané pod hlavičkou EU OSHA – Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for Safety and Health at Work).

Zajímavé a užitečné informace týkající se využití a možností virtuální reality v BOZP najdou zájemci na https://www.vrsafe.cz. V rámci tohoto projektu vznikly jednak samostatné VR aplikace a dále také 2D interaktivní aplikace, což je vlastně zjednodušená obdoba VR brýlí. Tyto aplikace jsou dostupné na zmiňovaném webu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme