Digitální transformace: Alfa a omega úspěchu firem

Jak úspěšně nastartovat digitální transformaci a lépe využívat moderní technologie? Tuzemským firmám nabízejí pomoc Technologické centrum Akademie věd ČR ve spolupráci se sdružením CzechInno a dalšími partnery.

Technologické centrum Akademie věd ČR (dále TC AV) už čtvrt století podporuje rychlejší rozvoj českých technologických a výrobních firem.

Hlavními cíli jeho aktivit jsou rozvoj a zkvalitnění konkurenceschopnosti klientských podniků, jejich inovačních kapacit, inovačních procesů a internacionalizace pomocí spolupráce se zahraničními partnery. Značná část je naplňována v rámci služeb mezinárodní sítě podpory podnikání Enterprise Europe Network, která je v Česku koordinována právě TC AV.

Pokud se zajímáte o téma využívání nových informačních a komunikačních technologií, určitě sledujte web TC AV věnovaný aktivitám sítě Enterprise Europe Network.

Najdete na něm například pozvánky na regionální konference Kybernetické transformace 2020. Následující proběhne už 4. března v Ostravě. Pozvání nebude chybět ani na další akce jako seminář věnovaný kaskádovému financování z Evropské komise či podnikatelská mise na veletrh 2020 Smart City Summit & Expo v Taipei.

Hub pro digitální inovace

V posledních letech se stále významnějším tématem pro rozvoj a růst firem a zvyšování jejich konkurenceschopnosti stává zavádění nových informačních a komunikačních technologií do firemních procesů.

Na tento trend musí reagovat také nabídka služeb podpory (dotační i poradenské). Právě z tohoto důvodu Technologické centrum AV ČR společně se sdružením CzechInno, Elektrotechnickou asociací ČR a Společností vědeckotechnických parků ČR založily Hub for Digital Innovation nabízející českým malým a středním podnikům přístup k technologiím, infrastruktuře a službám pro úspěšné zvyšování jejich digitální zralosti a připravenosti na kybernetickou transformaci společnosti.

Se sdružením CzechInno se TC AV také již čtvrtým rokem podílí na organizaci série regionálních konferencí zaměřených na aktuální témata implementace informačních a komunikačních technologií v českých firmách.

Prezentační bloky na regionálních konferencích se v průběhu času vyvíjely a jejich zaměření pokrylo širokou škálu témat od problematiky Průmyslu 4.0, robotizace, Smart City, big data, přes fast computing, umělou inteligenci, strojové učení, až po obecnější témata rozvoje lidských zdrojů v oblasti ICT, kyberbezpečnosti a možností financování zavádění nových technologií. Velkou předností těchto akcí jsou tematické návštěvy na pracovištích spjatých s prezentovanými tématy (superpočítač výzkumné infrastruktury IT4Innovation, polygon pro kybernetickou bezpečnost v Brně, výzkumné centrum ZČU v Plzni či firmy ABB, VISCOFAN CZ nebo DataFriends).

Transformace 2020

Letošní cyklus regionálních konferencí byl úspěšně zahájen akcí s názvem „DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020: Zdroje a procesy pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu a podnikání“ pořádanou 11. února 2020 v Praze.

Účastníci obdrželi aktuální informace týkající se podpory digitální transformace v hlavním městě, aktuálního dění v českých digitálních inovačních hubech, zpracování a analýzy velkých objemů firemních dat či technologie blockchainu. Konference byla zakončena workshopem zaměřeným na datovou analytiku a její přínosy pro digitální transformaci organizace.  

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme