Digitální transformace Řecka – Národní plán rozvoje širokopásmových sítí 2021–2027

Řecko chce v příštích pěti letech vybudovat moderní širokopásmovou infrastrukturu a dohnat tak deficit v digitalizaci.

Řecká vláda bude do této oblasti masivně investovat. Pokud se české firmě podaří najít silného místního partnera, může to být příležitostí i pro ni.

Ilustrační fotografie

Rozvoj digitalizace je jedním ze čtyř prioritních pilířů řeckého Plánu na podporu oživení a odolnosti „Hellas 2.0“. Ministerstvo pro digitální politiku předložilo Národní plán rozvoje širokopásmových sítí na léta 2021–2027, který záměry Plánu Hellas 2.0 konkretizuje. Zahrnuje infrastrukturální projekty v celkové hodnotě 2,5 mld. eur. Většina bude financována formou PPP. Z veřejných, zejména unijních prostředků je na ně vyčleněno 1,14 mld. eur.

Hlavní projekty plánované na léta 2021–2027

Síť malých družic na bázi infrastruktury „Fiber in Sky“ bude využita na podporu bezpečných telekomunikací a telekomunikační aplikací, geomonitoringu, námořní plavby, záchranných operací, národní bezpečnosti a ostrahy hranic, rozvoje špičkových technologií a dalších funkce.

Přípravná fáze projektu má být ukončena ve 2. čtvrtletí 2022, první mikrodružice by měly být uvedeny zkušebně do provozu koncem 3. čtvrtletí téhož roku a celý projekt má být dokončen koncem roku 2025 (rozpočet 200,3 mil. eur).

5G síť vedená podél silničních tepen o délce téměř 2 400 km mimo jiné zvýší bezpečnost provozu. Přípravná fáze projektu má být ukončena ve 3. čtvrtletí 2022, následně bude vyhlášena veřejná soutěž. Zadání zakázky je plánováno na začátek roku 2023 a dokončení na konec roku 2025 (rozpočet 162 mil. eur).

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Podmořská síť optických vláken spojující pevninu s četnými řeckými ostrovy má pomoci odstranit na ostrovech digitální propast. Projekt bude navržen, realizován a financován soukromým investorem, stát doplní chybějící prostředky (gap funding). Veřejná soutěž má být vyhlášena ve 3. čtvrtletí 2022, zadání projektu se předpokládá začátkem roku 2023. Geologický průzkum mořského dna a licenční proces proběhnou do konce roku 2024 (rozpočet státního podílu 88,7 mil. eur).

Optická vlákna instalovaná na 120 000 budovách umožní zhruba 3,6 milionům konečných uživatelů (fyzickým osobám i malým podnikům) připojit se na moderní internetovou síť s velmi vysokou kapacitou (VHCN). Jedná se o modernizaci téměř 76 % aktivních internetových spojení. Přípravná fáze má být uzavřena do konce roku 2022 a realizace začít začátkem roku 2023 (rozpočet 131 mil. eur).

Projekt WiFi4GR předpokládá rozvoj veřejných míst s bezdrátovým širokopásmovým přístupem k internetu. Veřejná soutěž probíhá a do konce roku 2021 by měla být zakázka kontrahována (rozpočet 12 mil. eur).

Ultrarychlé širokopásmové připojení (Ultra Fast Broadband/UFBB) bude rozšiřováno ve dvou etapách. Nejprve bude na náklady státu vybudována síť pro ultrarychlé širokopásmové připojení s rychlostí nad 100 Mbps v oblastech, které nejsou komerčně lákavé pro soukromé investory a doposud je zde k dispozici rychlost do 30 Mbps.

Veřejná soutěž probíhá od června 2021, kontraktace by měla proběhnout do konce roku 2022, doba realizace je tříletá (rozpočet 700 mil. eur). Následně bude realizován projekt ultrarychlého širokopásmového připojení (UFBB II) pro koncesionáře, kteří až do konce roku 2025 nebudou mít přístup k vysokokapacitním sítím VHCN. Jedná se o zhruba 1,7 mil. připojení.

Přesný rozsah projektu stanoví závazná analýza vypracovaná telekomunikačními operátory, jejíž závěry budou garantovat finančními zárukami. Měla by být hotová do konce 1. čtvrtletí 2022 tak, aby veřejná soutěž mohla být připravena ve 3. čtvrtletí 2023, uzavřena v průběhu následujícího roku a projekt realizován do konce roku 2027 (rozpočet 1,2 mld. eur, podíl státu 400 mil. eur).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Athénách (Řecko). Autorky: Martina Kapounová, ekonomická diplomatka, Jitka Chromcová.

• Teritorium: Evropa | Řecko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby | Software a ICT služby

Doporučujeme